Görev Tanımı

Anasayfa » Görev Tanımı

 

Görev Tanımı Görev  Formu Görevin Bağlı Olduğu Süreçler
GRT001 Rektör S1 S2 S3 S4
GRT002 Rektör Yardımcısı S1 S2 S3 S4
GRT003 Dekan s4.12
GRT004 Dekan Yardımcısı s4.12
 GRT005 Enstitü Müdürü s4.12
GRT006 Müdür Yardımcısı s4.12
GRT007 Bölüm Başkanı s4.12
GRT008 Genel Sekreter s4
GRT 009 Genel Sekreter Yardımcısı s4
GRT 010 Hukuk Müşaviri
S4.8
GRT 011 Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı S4.5
GRT 012 Öğrenci İşleri Daire Başkanı S1.2
GRT 013 Personel Daire Daire Başkanı S4.4
GRT 014 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı S4.3
GRT 015 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı S4.6
GRT 016 Bilgi İşlem Daire Başkanı S4.11
GRT 017 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı S4.13
GRT 018 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı S4.7
GRT 019 Bütçe ve Performans Şube Müdürü S4.5.1 S4.5.2 S4.5.3 S4.5.4 S4.5.21
GRT 020 Stratejik Yönetim ve Planlama  Şube Müdürü S4.5.5 S4.5.6 S4.5.7 S4.5.8 S4.5.9
GRT 021 Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürü S4.5.10 S4.5.11 S4.5.12 S4.5.13 S4.5.14
GRT 022 İç Kontrol Şube Müdürü S4.5.41 S4.5.42 S4.5.43 S4.5.44 S4.5.45
GRT 023 Bütçe Performans Programı  Ofisi Personeli S4.5.1 S4.5.2 S4.5.3 S4.5.4 S4.5.21
GRT 024 Stratejik Planlama Ofisi Personeli S4.5.5 S4.5.6 S4.5.7 S4.5.8 S4.5.9
GRT 025 Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Ofisi Personeli
GRT 026 Yönetim Bilgi Ofisi Personeli
GRT 027 Mali Hizmetler Ofisi Personeli
GRT 028 Taşınır ve Taşınmaz  Ofisi Personeli
GRT 029 Muhasebe Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 030 Proje Ofisi Personeli
GRT 031 Tetkik Ofisi Personeli
GRT 032 İç Kontrol Ofisi Personeli
GRT 033 Ön Mali Kontrol Ofisi Personeli S4.5.41 S4.5.42 S4.5.43 S4.5.44 S4.5.45
GRT 034  Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü S1.2
GRT 035 Öğrenci Hizmetleri Şube Müdürlüğü S1.2
GRT 036 Uluslararası Öğrenci Şube Müdürlüğü S1.2
GRT 037  Mevzuat İşlemleri Ofisi Personeli S1.2.1 S1.2.2 S1.2.25
GRT 038 Başvuru ve Değerlendirme Ofisi Personeli S1.2.6 S1.2.15
GRT 039 Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Ofisi Personeli S1.2.4
GRT 040 Bilgi Sistemi Ofisi Personeli S1.2.11 S1.2.12 S1.2.24
GRT 041 Ders ve Müfredat İşlemleri Ofisi Personeli S1.2.13 S1.2.14 S1.2.17 S1.2.23 S1.2.28
GRT 042 Hazırlık Eğitimi Ofisi Personeli S1.2.9 S1.2.10
GRT 043 Burs ve Harç Ofisi Personeli S1.2.26 S1.2.27
GRT 044 Kesin Kayıt / Engelli Öğrenci ofisi Personeli S1.2.3
GRT 045 Mezuniyet Ofisi Personeli S1.2.16 S1.2.21 S1.2.22
GRT 046 Veri Yükleme Ofisi Personeli S1.2.7 S1.2.8 S1.2.18 S1.2.19 S1.2.20
GRT 047 Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt ve ikametgah İşlemleri Ofisi Personeli S1.2.5
GRT 048 EBYS Ofisi Personeli Personeli
GRT 049 Evrak Kayıt Ofisi Personeli Personeli
GRT 050 İç ve Dış Yazışmalar Ofisi Personeli Personeli
GRT 051 Destek Hizmetleri Ofisi Personeli Personeli
GRT 052 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 053 Kurumsal İletişim Ofisi Personeli
GRT 054 Özel Kalem Müdürü
GRT 055 Taşınır Konsolide Yetkilisi S4.5.20
GRT 056 Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü S4.7
GRT 057 Kültürel Sportif Faaliyetler Şube Müdürlüğü S4.7
GRT 058 Mali İşler Şube Müdürlüğü S4.7
GRT 059 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü S4.7
GRT 060 Ticari İşletme Şube Müdürlüğü S4.7
GRT 061 Beslenme Hizmetleri Ofisi Personeli S4.7
GRT 062 Kültürel ve Sportif Faaliyetler Ofisi Personeli S4.7.1  S4.7.2
GRT 063 Mali İşler Ofisi Personeli S4.7.3 
GRT 064 Sosyal Hizmetler Ofisi Personeli S4.7.3  S4.7.4
GRT 065 Satın Alma Şube Müdürü
GRT 066 Tahakkuk Şube Müdürü 
GRT 067 Taşınır Taşınmaz Şube Müdürü 
GRT 068 Araç İşletme Şube Müdürü
GRT 069 Satın Alma Ofisi Personeli
GRT 070  Tahakkuk Ofisi Personeli
GRT 072 Taşınır Ofisi Personeli (Taşınır Kayıt Yetkisi)
GRT 073 Araç İşletme Ofisi Personeli
GRT 074 Akademik Personel Şube Müdürü
GRT 075 İdari Personel Şube Müdürü
GRT 076 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü
GRT 077 Akademik Kadro İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 078 Atama ve Özlük İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 079 İdari Kadro İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 080 Atama ve Özlük İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 081 Sözleşmeli Personel ve İşçi İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 082 İnsan Kaynakları ve İstatistik Ofisi Personeli
GRT 083 Eğitim Planlama Ofisi Personeli
GRT 084 İdari İşler Ofisi Personeli
GRT 085 Saha Operasyonları ve Teknik Destek Ofisi Personeli
GRT 086 Ağ ve Altyapı Çözümleri Ofisi Personeli 
GRT 087 Sistem ve Yazılımlar Ofisi Personeli
GRT 088 Yazılım Geliştirme Ofisi Personeli
GRT 089 Sistem ve Yazılımlar Ofisi Personeli
GRT 090 İdari İşler Şube Müdürü
GRT 091 Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü
GRT 092 Teknik Hizmetler Şube Müdürü
GRT 093 İdari İşler Ofisi Personeli
GRT 094  Kullanıcı Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 095 Teknik Hizmetler Ofisi Personeli
GRT 096 Hukuk İşleri Ofisi Yöneticisi
GRT 097 İcra Ofisi Yöneticisi
GRT 098 Soruşturma Ofisi Yöneticisi
GRT 099 Hukuk İşleri Ofisi Personeli
GRT 100 İcra Ofisi Personeli
GRT 101 Soruşturma Ofisi Personeli
GRT 102 Etüt Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
GRT 103 İşletmeler ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
GRT 104 İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
GRT 105 Zemin Etüt, Keşif Proje Hazırlama Ofisi
GRT 106 Fiyat Tespit ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama Ofisi
GRT 107 Hakediş ve Kesin Hesap İnceleme Ofisi
GRT 108 Yapı Denetim Ofisi
GRT 109 Personel ve Özlük İşleri Ofisi
GRT 110 Bütçe, İhale ve Satınalma Ofisi
GRT111 Döner Sermaye İşletme Müdürü
GRT112 Satın alma Ofisi Personeli
GRT113 Destek Hizmetleri Ofisi Personeli 
GRT114 Mali İşler Ofisi Personeli 
GRT 115 Mali İşler Ofisi Personeli
GRT 116 Yazı İşleri Ofisi Personeli
GRT 117 Personel Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 118 Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörü
GRT 119 Erasmus Kurum Koordinatörü
GRT 120 Uluslararasılaşma Kurum  Koordinatörü
GRT 121 Farabi Kurum Koordinatörü 
GRT 122 Mevlana Kurum Koordinatörü
GRT 123 Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü Sekreteri
GRT 124 Tahakkuk İşleri Ofisi Personeli
GRT 125 Öğrenci İşleri Ofisi Personeli
GRT 126 Taşınır Kayıt İşleri Ofisi Personeli
GRT 127 Bölüm Sekreterliği Ofisi Personeli
GRT 128 Destek Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 129 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
GRT 130 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Koordinatörü 
GRT 131 Taşınmaz-Taşınır Kayıt Ofisi 
GRT 132 İç Kontrol ve Raporlama Ofisi 
GRT 133 Isı Merkezleri ve Tesisatı Onarım Ofisi 
GRT 134 İnşaat Bakım Onarım Çevre Düzenleme Ofisi 
GRT 135 Elektrik ve Telekom Onarım Ofisi