S4.13

Anasayfa » S4.13
SÜREÇ ADI SÜREÇ KARTI İŞ AKIŞLARI FORMLAR
S4.13.1 Koleksiyon Geliştirme ve Seçim İşlemleri 
S4.13.2 Bilgi Kaynağı Sağlama İşlemleri 
S4.13.3 Bilgi Kaynağı Bağış Alma İşlemleri 
S4.13.4 Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri 
S4.13.5 Materyal Teknik İşlemler 
S4.13.6 Birim Kütüphaneleri Destek Hizmetleri İşlemleri 
S4.13.7 Süreli Yayınlar İşlemleri 
S4.13.8 Görsel-İşitsel Materyal Hizmetler İşlemleri 
S4.13.9 Elektronik Kaynaklar İşlemleri 
S4.13.10 Açık Erişim İşlemleri 
S4.13.11 Ayıklama ve İmha İşlemleri 
S4.13.12 Tanıtım, Etkinlik ve Eğitim İşlemleri 
S4.13.13 İnternet ve Teknoloji İşlemleri 
S4.13.14 Web ve Sosyal Medya Hizmetleri 
S4.13.15 Danışma Hizmetleri İşlemleri 
S4.13.16 Halkla İlişkiler İşlemleri 
S4.13.17 Üyelik ve Ödünç Verme İşlemleri 
S4.13.18 Kütüphaneler Arası İşbirliği ve Belge Sağlama  İşlemleri 
S4.13.19 Engellilere Yönelik İşlemleri 
S4.13.20 Personel İşlemleri 
S4.13.21 Araştırma-Planlama-Koordinasyon İşlemleri 
S4.13.22 Yardımcı ve Teknik İşlemleri 
S4.13.23 Kütüphane Taşınır İşlemleri 
S4.13.24 Yayınevi İşlemleri 
S4.13.25 Kurumsal Arşiv İşlemleri 

 

Aday Öğrenci

Canlı Destek