S1.2.16

Anasayfa » S1.2.16

 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ KARTI

Doküman No  S1.2.16
Yayın Tarihi  18.05.2021
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

 

Ana Süreç EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Alt Süreç Eğitim Öğretim Uygulama
Süreç Adı Mezuniyet İşlemleri ve Diploma Alt Detay Süreci
Süreç Sorumlusu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü
Sürecin Uygulayıcıları Şube Müdürlüğü, Süreç Sorumlusu
Sürecin Kapsamı ve Amacı Mezun durumundaki öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Sürecin Girdileri: OBS’ den alınan Muhtemel mezun öğrenci listeleri veya öğrenci başvuruları
Sürecin Kaynakları Samsun Üniversitesi Mezuniyet ve Diploma Basım Yönergesi, Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
Sürecin Faaliyetleri: 1. OBS’ den çekilen muhtemel mezun öğrenci listeleri mezuniyet kontrol/onay için akademik birimler ile paylaşılması veya mezun durumdaki öğrencilerin mezuniyet için şahsen başvurularının alınması
2. Akademik birimler tarafından mezuniyetleri uygun görülen öğrencilerin mezuniyet dönem bilgilerinin ÖİDB’ ye gönderilmesi,
3. Akademik birimler tarafından gönderilen listelerin incelenmesi;
3.1 AKTS yükü kontrolü yapılması,
3.2 Staj başarı/başarısızlık kontrolü yapılması,
3.3 Kredi yükü kontrolü yapılması,
3.4 Ortalamanın 2.00 ve üstü olma durumu kontrolü yapılması,
3.5 Müfredat başarı kontrolü yapılması,
3.6 Harç ödeme durumu kontrolü yapılması,

3.7Enstitü öğrencilerinden dönem proje belgelerinin alınması

4. Mezuniyeti uygun görülen öğrenci listelerinin ilgili daire başkanlıklarına veya enstitü müdürlüğüne gönderilerek ilişik kesme işlemlerinin yapılması,

5.Lisansüğstü eğitim öğrencilerinin mezuniyet işlemlerinin Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanması

6. Mezuniyeti uygun görülen öğrencilerin OBS’ de mezuniyet işlemlerinin yapılması,
7. Mezuniyeti yapılan öğrencilerin diploma ve diğer belgelerinin hazırlanması ve imza aşamasının tamamlanarak kayıt altına alınması,
8. Diploma ve Diploma Ekleri öğrenciye şahsen veya noter vekâleti ile vekâlet verdiği kişiye imza karşılığı teslim edilmesi ve OBS’ ye işlenmesi,
9. Diploma teslim aşamasında öğrencilerden kurumsal kimlik kartının teslim alınması
10. Onur, Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için diplomanın arka yüzüne bilgi notu düşülmesi,

Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı Mezuniyet kararları/EBYS-OBS-YÖKSİS
Sürecin İzleme Kriterleri Son sınıf öğrenci sayısı, Mezuniyet hakkı elde eden öğrenci sayısı
Sürecin Müşterisi Öğrenciler, Akademik Birimler
Sürecin Tedarikçisi: Akademik Birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
Etkileşimli Süreçler

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Tuncay BEKTAŞOĞLU (Şube Müdürü) Aydın KARATAY (Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Destek Hattı