Genel Bilgi

Anasayfa » Genel Bilgi

Samsun Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 7141 sayılı kanunun Madde 7’ de belirtilen 2809 sayılı Kanununa eklenen ek maddelerinin Ek Madde 185 ile Samsun’da kurulmuştur.

 Samsun Üniversitesi; 7 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve 10 Uygulama ve Araştırma Merkezinden teşekkül etmektedir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Kanunla kurulan yeni fakülteler iken Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Samsun Üniversitesine devredilmiştir. Bunun yanı sıra Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Kavak Meslek Yüksekokulu da Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Samsun Üniversitesine aktarılan diğer iki birimdir. Samsun Üniversitesi kurulduktan sonra fakülte ve yüksekokulara ek olarak 2019 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2020 yılında Tıp Fakültesi ve 2021 yılında da İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 02.11.2023 tarih ve 32357 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunundaki Ek Madde 30 kararına göre kapatılarak yerine Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak 2 yeni fakülte kurulmuştur. Yine aynı Resmi Gazetede Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

2018 yılında kurulan Üniversitemiz henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen kısa süre içerisinde altyapı ve eğitim alanında çok önemli gelişmeler göstermiş olmanın yanında kalite ve diğer alanlarda da çok önemli gelişimler gösterdi ve bütün birimlerinde kalite kültürü ile hareket eden bir kurum haline geldi. 15.02.2021 tarihinde kurulan Kalite Koordinatörlüğü birimi, kuruluşundan üç yıl gibi kısa bir süre içinde ve 3 aylık olağanüstü bir zamanda dış denetime hazır hale gelerek ve denetim sonucunda kalite sürecini belgelendirerek 29 Temmuz 2021 tarihinde ‘’TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ‘’ belgesi almaya hak kazandı. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, sahip olduğumuz bilgi varlıklarının korunması için kurumsal bir yapı oluşturmak amacıyla 20.09.2022 tarihi itibarı ile uluslararası bir standart olan “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası” almaya hak kazanmıştır. Sistem ve ağ alt yapısını güçlendirme ve siber güvenlik tedbirlerini artırma konusundaki çalışmalar neticesinde hak edilen sertifika ile üniversitemizin bilgi güvenliği konusundaki yetkinliği belgelendirilmiş oldu. Alınan ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; prosedürler, politika ve iş akış süreçlerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını, risk analizlerinin ve düzenli denetimlerin yapılması suretiyle iş sürekliliğini ve personelin bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artırmayı hedefleyen uluslararası bir standarttır.

Aday Öğrenci

Canlı Destek