Standart Formlar

Anasayfa » Standart Formlar
S1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM İndirme Türü  İndirme Türü İndirme Türü
S1.2.1/FRM01 Çift Anadal Kontenjan Belirleme Formu
S1.2.1/FRM02 Yatay Geçiş Kontenjan Belirleme Formu
S1.2.2/FRM01 Akademik Takvim Taslak Formu
S1.2.7/FRM01 Özel Öğrenci (Gelen) Ders Kayıt Formu
S1.2.8/FRM01 Özel Öğrenci (Giden) Ders Alma Formu
S1.2.8/FRM02 Özel Öğrenci (Giden) Ders İntibak Formu
S1.2.10/FRM01 İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Sınavına Müracaat Formu
S1.2.13/FRM01 Yeni Ders Açma Formu
S1.2.13/FRM02 Müfredat Değiştirme Karşılaştırmalı Tablo
S1.2.13/FRM03 Müfredat Değişiklik ve Ders İntibak Düzenleme Formu
S1.2.13/FRM04 Müfredat Hazırlama Formu
S1.2.14/FRM01 Çift Anadal  Protokolü
S1.2.15/FRM01 Çift Anadal Başvuru Formu
S1.2.15/FRM02 Çift Anadal Ders Kayıt Formu
S1.2.16/FRM01 Yeni (İkinci Nüsha) Diploma Talep Formu
S1.2.16/FRM02 Mezun Öğrenci Listesi Formu
S1.2.17/FRM02 Dersten Çekilme Talep Formu 
S1.2.17/FRM03 Mazeretli Ders Kayıt Formu 
S1.2.17/FRM05 Not Yükseltme Amaçlı Ders Alma Formu
S1.2.18/FRM01 Kayıt Dondurma Talep Formu
S1.2.19/FRM02  İlişik Kesme ve Kayıt Sildirme Formu 
S1.2.20/FRM01 Sınav Sonucuna İtiraz Formu
S1.2.21/FRM01 Mezuniyet İçin Çift Ders Sınavı Başvuru Formu
S1.2.22/FRM01 Ek Sınav Müracaat Formu 
S1.2.22/FRM02 Not Bildirim Formu
S1.2.23/FRM01 Yaz Dönemi Ders Alma Formu
S1.2.24/FRM01 Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi Yetki Tanımlama Formu
S1.2.26/FRM01 Harç İade Talep Formu
S1.2.28/FRM01 Ders Muafiyet Talep Formu
S1.2.28/FRM02  Erasmus Ders İntibak Formu Formu
S1.2.3/FRM01 Çift Anadal Kayıt Formu
S1.2.29/FRM01 Mazeretli Sınav Müracaat Formu
S1.2.29/FRM03 Staj Dersi Değerlendirme Formu
S1.2.29/FRM04 Staj Başvuru Formu
S1.2.29/FRM05 Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Olmadığına Dair Form
S1.2.29/FRM06 Not Düzeltme Formu
S1.2.29/FRM07 Zorunlu Staj Müracaat ve Uygunluk Formu
S1.2.29/FRM08 İş Yerinde Mesleki/Uygulamalı Eğitim Dersi Başvuru Formu
S1.2.29/FRM09 İş Yerinde Mesleki/Uygulamalı Eğitim Dersi Devam Takip Formu
S1.2.29/FRM10 İş Yerinde Mesleki/Uygulamalı Eğitim Dersi Değerlendirme Formu
S1.2.29/FRM11 Staj Dersi Devam Takip Formu
S1.2.30/FRM01 Not İtiraz Formu
S1.2.30/FRM02 Sınav Sonuç Formu
S1.2.30/FRM03 Türkçe Yeterlik/ Türkçe Düzey Belirleme Sınavı Sınav Giriş Belgesi Formu
S1.2.30/FRM04 Dilmer Mazeret Sınavı Talep Formu
S1.2.30/FRM05 Belge Talep Formu
S1.2.31/FRM01 Hazırlık Eğitimi Akademik Takvim Formu
S1.2.31/FRM02 Öğrenci İkamet Beyan Formu
S1.2.33/FRM01 Gezi Talep Formu
S1.2.33/FRM02 Kimlik Kartı Yenileme Talep Formu
S1.2.34/FRM01 Dilmer Kurs Kayıt Formu
S1.2.34/FRM02 Öğrenci Belgesi Formu
S1.2.34/FRM03 Öğrenci Katılım Belgesi
S1.2.34/FRM04 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jüri Öneri Formu
S1.2.34/FRM05 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tez Savunma Sınavı Öneri Jüri Formu
S1.2.34/FRM06 Tıpta Uzmanlık Tezi Ara Değerlendirme Formu
S1.2.34/FRM07 Tıpta Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu
S1.2.34/FRM08 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Seminer Programı Formu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Formları
S1.2.36/FRM01 Seminer konusu ve tarih bildirim formu
S1.2.36/FRM02 Seminer başarı ve katılım formu
S1.2.37/FRM01 Başvuru yapılacak program ve kontenjan öneri formu
S1.2.38/FRM01 Tez izleme komitesi değerlendirme formu
S1.2.38/FRM02 Tez savunma sınav yeri ve tarihi belirleme formu
S1.2.39/FRM01 Tez öneri savunma tutanak formu
S1.2.39/FRM02 Tez öneri savunma değerlendirme formu
S1.2.39/FRM03 Tez teslimi ve jüri oluşturma süreci formu
S1.2.39/FRM04 Tez savunma jüri öneri formu
S1.2.39/FRM05 Tez teslim tutanağı
S1.2.39/FRM06 Tez savunma sınavı jüri tutanağı
S1.2.40/FRM01 Özel öğrenci başvuru formu
S1.2.41/FRM01 Yabancı uyruklu öğrenci başvuru formu (APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS)
S1.2.43/FRM01 Ders sildirme formu
S1.2.44/FRM01 Danışman yeterlilik öneri formu
S1.2.44/FRM02 Yeterlilik sınavı jüri öneri formu
S1.2.44/FRM03 Yeterlilik sınavı jüri değerlendirme formu
S1.2.44/FRM04 Tez izleme komitesi öneri formu
S1.2.44/FRM05 Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu
S1.2.44/FRM06 Tez konusu değişiklik formu
S1.2.44/FRM07 Tez bireysel değerlendirme formu
S1.2.44/FRM08 Mezuniyet işlemleri formu
S1.2.44/FRM10 Tez yazım kurallarına uygunluk formu
S1.2.44/FRM11 Tez yayınlama izin formu
S1.2.44/FRM12 Dönem projesi konu öneri formu
S1.2.44/FRM13 Dönem projesi konu değişiklik formu
S1.2.44/FRM14 Tezsiz yüksek lisans dönem projesi değerlendirme formu
S1.2.44/FRM15 Mezuniyet işlemleri formu
S1.2.44/FRM16 İlişik kesme formu
S1.2.44/FRM17 Yatay geçiş formu
S1.2.44/FRM18 Bilimsel hazırlık ders alma formu
S1.2.44/FRM19 Program dışı ders alma formu
S1.2.44/FRM20 Kayıt sildirme formu
S1.2.44/FRM21 Kayıt formu
S1.2.44/FRM22 Danışman öneri formu
S1.2.44/FRM23 Danışman değişiklik formu
S1.2.44/FRM24 İkinci Tez danışman öneri formu
S1.2.44/FRM25 Ders öneri formu
S1.2.44/FRM26 Akademik takvim öneri formu
S1.2.44/FRM27 Ders açma formu
S1.2.44/FRM28 Kayıt dondurma formu
S1.2.44/FRM29 Sınav notu itiraz formu
S1.2.44/FRM30 Ders saydırma işlem formu
S1.2.44/FRM31 Genel istek bildirim formu
S1.2.44/FRM32 Yarıyıl/dönem sonu sınav ücret formu
S1.2.44/FRM33 Doktora Tez Konusu Öneri Formu
S1.2.44/FRM34 Ders Programı Değişiklik Formu
S1.3.2/FRM01 Erasmus Öğrenci Feragat Formu
S1.3.3/FRM01 Erasmus Personel Feragat Formu
S2 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME İndirme Türü  İndirme Türü İndirme Türü
S2.1/FRM01 Bilimsel Araştırma Projeleri 5501 – Kapsamlı Araştırma Projesi Başvuru Formu
S2.1/FRM02 Bilimsel Araştırma Projeleri 5502 – Güdümlü Proje Başvuru Formu
S2.1/FRM03 Bilimsel Araştırma Projeleri 5503- Lisansüstü Tez Projeleri Başvuru Formu
S2.1/FRM04 Bilimsel Araştırma Projeleri 5504 – Araştırma Altyapı Projesi Başvuru Formu
S2.1/FRM05 Bilimsel Araştırma Projeleri 5505 – Uluslararası Ortaklı Araştırma Projeleri Başvuru Formu
S2.1/FRM06 Bilimsel Araştırma Projeleri 5506 – Ulusal Ortaklı Araştırma Projeleri Başvuru Formu
S2.1/FRM07 Bilimsel Araştırma Projeleri 5507 – Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Projesi Başvuru Formu
S2.1/FRM08 Bilimsel Araştırma Projeleri Gelişme Raporu Formu
S2.1/FRM09 Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu Formu
S2.1/FRM10 Bilimsel Araştırma Projeleri 5504 – Araştırma Altyapı Projeleri Sonuç Raporu  Formu
S2.1/FRM11 Bilimsel Araştırma Projeleri Ön Ödeme (Avans) Talep Formu
S2.1/FRM12 Bilimsel Araştırma Projeleri Satın Alma Teklif Formu
S2.1/FRM13 Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçe Aktarım Talep Formu
S2.1/FRM14 Bilimsel Araştırma Projeleri Hakem Gizlilik Sözleşmesi Formu 
S2.1/FRM15 Bilimsel Araştırma Projeleri Hakem Değerlendirme Formu
S2.1/FRM16 Bilimsel Araştırma Projeleri Malzeme Muayene Raporu Ve Uygunluk Belgesi Formu
S2.1/FRM17 Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Teslim Ve Tebellüğ Tutanağı Formu
S2.1/FRM18 Bilimsel Araştırma Projeleri Teknik Şartname Değerlendirme Formu
S2.1/FRM19 Bilimsel Araştırma Projeleri Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Formu
S2.1/FRM20 Bilimsel Araştırma Projeleri İş Paketleri Formu
S2.1/FRM21 Bilimsel Araştırma Projeleri Ek-2 Bütçe Formu
S2.1/FRM22 Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu
S2.1/FRM23 Bilimsel Araştırma Projeleri Ek Bütçe / Süre Talep Formu
S2.1/FRM24 Proje Hak Sahipliği Beyan Formu
S2.2/FRM01 Dış Kaynaklı Projeler Ön Ödeme (Avans) Talep Formu
S2.2/FRM02 Dış Kaynaklı Projeler Satın Alma Teklif Formu
S2.2/FRM03 Dış Kaynaklı Projeler Teknik Şartname Değerlendirme Formu  
S2.2/FRM04 Dış Kaynaklı Projeler Malzeme Muayene Raporu Ve Uygunluk Belgesi 
S2.3/FRM01 Araştırmacı Akademik Çalışma Beyan Formu
S3 TOPLUMSAL KATKI VE BİLGİ TRANSFERİ İndirme Türü  İndirme Türü İndirme Türü
S3.1/FRM01 Buluş Gizlilik Sözleşme Formu
S3.1/FRM02 Buluş Bildirim Formu   
S3.1/FRM03 Teknoloji Transfer Ofisi Proje Öneri Formu
S3.1/FRM04 Arge Projesi Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi Formu
S3.1/FRM05 Üsi Gizlilik Sözleşmesi Formu
S3.3/FRM01 Firmalar İçin Protokol  Formu
S3.3/FRM02 Sertifika Programı Öneri Talep Formu
S3.3/FRM03 Eğitim Talep Formu
S3.3/FRM04 Ücret İade Talep Formu
S4 İDARİ VE DESTEK İndirme Türü  İndirme Türü İndirme Türü
S4.1.8/FRM01 Geri Bildirim Etki Düzeyi Tespit Formu
S4.1.8/FRM02 Geri Bildirim Etki Tablosu Formu
S4.1.8/FRM03 Performans Rapor Formu
S4.2.1/FRM01 Elektronik İmza Talep Formu
S4.2.3/FRM01 EBYS Kullanıcı Talep Formu
S4.2.6/FRM01 Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesi Formu
S4.2.6/FRM02 Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Beyan Formu
S4.2.6/FRM03 Araştırmacı Kurum Değişikliği Beyan  Formu
S4.2.6/FRM04 Araştırma Alanı Beyan ve Uygunluk Formu
S4.2.6/FRM05 BATBİK  Formu
S4.2.7/FRM01 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantı Gündem, Katılım ve Karar Formu
S4.2.8/FRM01 Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Formu
S4.2.10/FRM01 Güvenlik Hizmetleri Anket Formu
S4.2.12/FRM01 Kurumsal İletişim Anket Formu
S4.2.14/FRM01 Temizlik Hizmetleri Anket Formu
S4.4.1/FRM01 Samsun Üniversitesi Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Beyanname ve Çalışmalar Formu ( Profesör Kadrosu Atamaları İçin)
S4.4.2/FRM01 Samsun Üniversitesi Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Beyanname ve Çalışmalar Formu ( Doçent Kadrosu Atamaları İçin)
S4.4.3/FRM01 Samsun Üniversitesi Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Beyanname ve Çalışmalar Formu ( Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu Atamaları İçin)
S4.4.3/FRM02 Atama Teklif Formu (Doktor Öğretim Üyesi)
S4.4.4/FRM01 Öğretim Elemanı Başvuru Formu
S4.4.4/FRM02 Ön değerlendirme Sonuç Tutanağı Formu
S4.4.4/FRM03 Ön değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil) Formu
S4.4.4/FRM04 Ön değerlendirme Sonuç Tutanağı(Meslek Yüksekokul) Formu
S4.4.4/FRM05 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı Formu
S4.4.4/FRM06 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokul) Formu
S4.4.4/FRM07 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi) Formu
S4.4.4/FRM08 Atama Teklif Formu (Öğretim Elemanı)
S4.4.12/FRM01 İlişik Kesme Formu
S4.4.18/FRM01 Yıllık-Mazeret İzin Formu
S4.4.19/FRM01 Analık İzin Formu
S4.4.20/FRM01 Hastalık İzin Formu
S4.4.29/FRM01 Hususi Pasaport Talep Dilekçe Formu         
S4.4.33/FRM01 Öğrenim Değişikliği Dilekçe Formu
S4.4.35/FRM01 Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Formu
S4.4.36/FRM01 2547 39 Madde Görevlendirme Talep Formu
S4.4.37/FRM01 Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama Talep Formu
S4.4.38/FRM01 Öğretim Elamanı Yeniden Atama  Formu
S4.5.11/FRM01 5510 Öncesi Açığa Alınan Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM02 5510 Öncesi İstifa Eden Müstafi Sayılan Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM03 5510 Öncesi Tam Maaş Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM04 5510 Öncesi Ücretsiz İzne Ayrılan Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM05 5510 Sonrası Açığa Alınan Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM06 5510 Sonrası Askere Giden (Bakmakla Yükümlüsü Olmayanlar) Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM07 5510 Sonrası İstifa Eden Müstafi Sayılan Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM08 5510 Sonrası Tam Maaş Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM09 510 Sonrası Ücretsiz İzne Ayrılan (Bakmakla Yükümlüsü Olup Askere Gidenler Dahil) Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM10 Açığa Alınan Personelin Geri Dönmesi Sonucu Kişi Bordrosu Cetveli Formu
S4.5.11/FRM11 Çeşitli Alacaklar Formu
S4.5.39/FRM01 KBS, MYS Yetkilendirme Formu
S4.5.42/FRM01 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu
S4.6.5/FRM01 İş Yeri Teslim Tutanağı Formu
S4.6.5/FRM02 ALL Risk Sigorta Formu
S4.6.5/FRM03 İş Programı Formu 
S4.6.5/FRM04 Yapı Denetim Formu 
S4.6.5/FRM05 Malzeme Onay Formu
S4.6.5/FRM06  Devir Teslim Tutanağı Formu
S4.6.5/FRM07 Şantiye İlan Tutanağı Formu
S4.6.5/FRM08 Teknik Personel Bildirim Formu
S4.6.6/FRM01 Hakediş Talep Formu
S4.6.7/FRM01 Geçici Kabul Talep Formu
S4.6.8/FRM01 Kesin Kabul Talep Formu
S4.7.1/FRM01 Öğrenci Topluluğu Kuruluş Başvuru Formu
S4.7.1/FRM02 Öğrenci Topluluğu Üye Bilgi Formu
S4.7.1/FRM03 Öğrenci Topluluğu Üye Kayıt Formu
S4.7.1/FRM04 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Rapor Formu
S4.7.2/FRM01 Etkinlik Başvuru Formu
S4.7.2/FRM02 Spor Alanları Kullanım Formu
S4.7.2/FRM03 Fitness Salonu Kayıt Formu
S4.7.2/FRM04 Fitness Salonu Üye Sağlık Beyan Formu
S4.7.3/FRM01 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu
S4.7.3/FRM02 Kabul Edilen Kısmi Zamanlı Öğrenci Formu
S4.7.3/FRM03 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu
S4.7.3/FRM04 Kısmi Zamanlı Öğrenci Sözleşmesi
S4.7.3/FRM05 Kısmi Zamanlı Öğrenci Günlük Çalışma Formu
S4.7.3/FRM06 Kısmi Zamanlı Öğrenci İşten Ayrılış Formu
S4.7.3/FRM07 Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajı
S4.7.4/FRM01 Yemek Bursu Komisyon Formu
S4.7.4/FRM02 Yemek Bursu Başvuru Formu
S4.7.5/FRM01 Yemek Hizmeti Muayene ve Kabul Komisyonu Formu
S4.7.5/FRM02 Yemek Fişi Satış Formu
S4.7.5/FRM03 Aylık Öğle Yemek Listesi Formu
S4.7.5/FRM04 Yemek Hizmeti Günlük Kontrol Formu
S4.7.5/FRM05 Aylık Hijyen Takip Formu
S4.7.5/FRM06 Temizlik Kontrol Formu
S4.7.5/FRM07 Beslenme Hizmetleri Memnuniyet Anketi Formu
S4.7.5/FRM08 Kimlik Yenileme Başvuru Formu
S4.10.2/FRM001 Malzeme Talep Formu
S4.10.2/FRM002 Tedarikçi Değerlendirme Formu
S4.10.2/FRM003 Uygun Olmayan Ürün Tutanağı Formu
S4.10.2/FRM004 Teknik Şartname Değerlendirme Formu
S4.10.2/FRM005 Etik Değerlendirme Anketi Formu
S4.10.2/FRM006 Malzeme Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı Formu
S4.10.2/FRM007 Harcama Yetkilisi Mutemet Görevlendirme Onayı Formu
S4.11.9/FRM01 Kurumsal E Posta  Hesabı Kullanımı Sözleşme ve Başvuru Formu
S4.13.1/FRM01 Eser İstek Formu
S4.13.3/FRM01 Bilgi Kaynağı Bağış Formu
S4.13.17/FRM01 Kütüphane Üyelik Formu
S4.13.24/FRM01 Yayın Değerlendirme Formu
S4.13.24/FRM02 Yayın Sözleşmesi Formu
S4.13.24/FRM03 Yayın Ve Teklif Hakkı Devir Formu
S4.13.24/FRM04 Yayın Öneri Formu
S4.13.24/FRM05 Tubes Yayın İstek ve Teslim Formu
S4.13.24/FRM06 KİTS Kitap İstek ve Teslim Formu
ORTAK İndirme Türü  İndirme Türü İndirme Türü
ORT/FRM001 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu
ORT/FRM002 İç Tetkik Rapor Formu
ORT/FRM003 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu
ORT/FRM004 Arşiv Evrak Teslim Formu
ORT/FRM005 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu
ORT/FRM006 Ders Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM007 İdari Personel Memnuniyet Anket Formu
ORT/FRM008 Öğrenci memnuniyet Anket Formu
ORT/FRM009 Akademik Personel Performans  Memnuniyet Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM010 İdari Personel Performans  Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM011 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu
ORT/FRM012 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Takip Formu
ORT/FRM013 Uygun Olmayan  Hizmet Formu
ORT/FRM014 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM015 Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM016 Hizmet İçi Eğitim Katılım  Formu
ORT/FRM017 Oryantasyon Eğitim Katılım Formu
ORT/FRM018 Hizmet İçi Eğitim Yıllık Faaliyet Raporu Formu
ORT/FRM019 Oryantasyon Eğitim Yıllık Faaliyet Rapor Formu
ORT/FRM020 Hizmet İçi Eğitim Katılım Liste Formu
ORT/FRM021 Oryantasyon Eğitim Katılım Liste Formu
ORT/FRM022 Eğitim İhtiyacını Belirleme Anket Formu
ORT/FRM023 Hizmet İçi Eğitim Birim Yöneticisi Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM024 Proses Faaliyet İzleme Formu
ORT/FRM025 Dilek, Öneri, Şikayet ve Talep Formu
ORT/FRM026 KYS İç Tetkik Plan Formu
ORT/FRM027 Mezun Öğrenci Anket Formu
ORT/FRM028 Program tasarımında İşveren/İşletme/Meslek Odalarından Görüş Alma Anket Formu
ORT/FRM029 Paydaş Görüş Değerlendirme Formu
ORT/FRM030 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Gündem Formu
ORT/FRM031 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Tutanağı Formu
ORT/FRM032 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK) Formu
ORT/FRM033 Kalite Kayıtları Formu
ORT/FRM034 Risk Analizi ve Değerlendirme Formu
ORT/FRM035 Arşiv Doküman Materyal Takip Formu
ORT/FRM036 İç Tetkik Toplantı Katılım Formu
ORT/FRM037  Hobi Bahçeleri Talep ve Değerlendirme Formu
ORT/FRM038  Kamu Hizmet Envanteri  Formu
ORT/FRM039  Kamu Hizmet  Standartları Formu
ORT/FRM040  Birim Hedefi ve Aksiyon Plan Formu
ORT/FRM041  Birim İçi Görev Dağılım Formu
ORT/FRM042  Yıllık İş Plan Takvimi Formu
ORT/FRM043  Toplantı Gündem Katılım ve Karar Formu
ORT/FRM044 Veri Sorumlusuna Başvuru Formu
ORT/FRM045 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Gizlilik Ek Protokolü (Çalışan-Stajyer) Formu
ORT/FRM046  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Gizlilik Ek Protokolü (Veri İşleyen Hizmet Veren Formu
ORT/FRM047 Aday Aydınlatma Metni İşçi Formu
ORT/FRM048 Aday Aydınlatma Metni Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi Formu
ORT/FRM049 Aday Aydınlatma Metni Öğretim Üyesi Formu
ORT/FRM050 Aday Aydınlatma Metni Yabancı Uyruklu Formu
ORT/FRM051 Bilgi İşlem Ebys Kullanıcı Açma İşlemlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM052 Bilgi İşlem E-İmza Talep Formu İşlemlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM053 Bilgi İşlem E-Posta Hesap Açımı Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM054 Bilgi İşlem E-Posta Kaydı Formu
ORT/FRM055 Bilgi İşlem Kamera Kullanımı Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM056 Bilgi İşlem Öğrenci Wi-Fi Bağlantı İşlemlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM057 Bilgi İşlem Personel Wi-Fi Bağlantı İşlemlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM058 Bilgi İşlem Sunucu Tahsis Başvurusuna İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM059 Bilgi İşlem Teknik Servis Talep Formuna İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM060 Bilgi İşlem Vpn Talebine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM061 Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Akademik Formu
ORT/FRM062 Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni İdari Formu
ORT/FRM063 Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni İşçi Formu
ORT/FRM064 Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Sözleşmeli Formu
ORT/FRM065 Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Yabancı Personel Formu
ORT/FRM066 Fiziki İmha Tutanağı Formu
ORT/FRM067 Türkçe Ve Yabancı Dil Merkezi Whatsapp Grubu Talebi Formu Formu
ORT/FRM068 Elektronik Cihaz Zimmet Tutanağı Formu
ORT/FRM069 Enstitü Bilim Sınavı Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM070 Mülakat Sınavı Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM071 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM072 Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM073 Erasmus Öğrenim Hareketliliğinde Konsolosluk Ve Vize Başvuru Merkezine Sunulmak Üzere Vize Mektubu Verilmesine İlişkin Talep Metni Formu
ORT/FRM074 Erasmus Öğrenim Hareketliliğinde Yurt Dışındaki Üniversiteye Bilgi Aktarımına İlişkin Öğrenci Bilgilendirme Ve Onay Metni Formu
ORT/FRM075 Erasmus Öğrenim Hareketliliğine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM076 Erasmus Staj Süreçlerinde Konsolosluk Ve Vize Başvuru Merkezine Sunulmak Üzere Vize Mektubu Verilmesine İlişkin Talep Metni Formu
ORT/FRM077 Erasmus Staj Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM078 Tedarikçi Yetkililerine Yönelik Aydınlatma Metni Doğrudan Temin Formu
ORT/FRM079 Tedarikçi Yetkililerine Yönelik Aydınlatma Metni İhale Formu
ORT/FRM080 Tedarikçi Yetkililerine Yönelik Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM081 İşyeri Hekimi Gizlilik Taahhütnamesi Formu
ORT/FRM082 Koruma Ve Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışanlarına İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM083 Koruma Ve Güvenlik Ziyaretçilere İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM084 Çerez Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM085 Çok Katılımcılı Etkinliklere Yönelik Kurumsal İletişim Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM086 Kurumsal İletişim Reklam Ve Tanıtım Amacıyla Kişisel Verilerin İşlenmesine Ve Aktarılmasına Yönelik Aydınlatma, Açık Rıza Ve Taahhütname Metni Formu
ORT/FRM087 Kütüphane Bağış Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM088 Kütüphane Üyelik Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM089 Kütüphane Yayın Sözleşmesine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM090 Kütüphane Yayın-Kitap İstek Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM091 Öğrencilere İlişkin Aydınlatma Metni Lisans Formu
ORT/FRM092 Öğrencilere İlişkin Aydınlatma Metni Lisansüstü Formu
ORT/FRM093 Öi Kyk Burs Başvurularına İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM094 Öi Mezun Bilgi Sistemine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Formu
ORT/FRM095 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Metni Formu
ORT/FRM096 Dijital İmha Tutanağı Formu
ORT/FRM097 Öi Stajyerlere İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM098 Öi Yatay Geçiş Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM099 Pasaport Talebi Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM100 Pyo Bilgilendirme Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM101 Pyo Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Aydınlatma Metni Ve Açık Rıza Metni Formu
ORT/FRM102 Pyo Buluş Bildirim Formuna İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Formu
ORT/FRM103 Pyo İş Ortakları Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Üniversite-Sanayi İş Birliği Sözleşme Formu
ORT/FRM104 Pyo İş Ortakları Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Formu
ORT/FRM105 Pyo Proje Destek Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Formu
ORT/FRM106 Sks Çok Katılımcılı Etkinliklere Yönelik Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM107 Sks Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Başvurusuna İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Formu
ORT/FRM108 Sks Öğrenci Topluluklarına Üye Olunmasına İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM109 Sks Öğrenci Topluluklarının Kurulmasına İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM110 Kamera Kaydı Teslim Tutanağı Formu
ORT/FRM111 Sks Sporcu Lisans Çıkarma İşlemlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM112 Sks Yemek Bursu Verilmesi İşlemlerine İlişkin Aydınlatma Metni Ve Taahhütname Formu
ORT/FRM113 Strateji Burs İşlemlerine İlişkin Aydınlatma Metni Ve Taahhütname Formu
ORT/FRM114 Strateji Erasmus, Farabi, Mevlana Ve Yök Burs İşlemlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM115 Strateji Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Ödemelerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM116 Strateji Öğrencilere Harç Muafiyeti Tanımlanmasına İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Genel Havacılık İşletmesi Formu
ORT/FRM117 Sürekli Eğitim Merkezi Çevrimiçi Kayıt Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Genel Havacılık İşletmesi Hariç Formu
ORT/FRM118 Sürekli Eğitim Merkezi Firma Anlaşmalarına İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Formu
ORT/FRM119 Sürekli Eğitim Merkezi Kurs Önerileri Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM120 Talep Veya Şikayet Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM121 Türkçe Ve Yabancı Dil Merkezi Kayıt Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Kayıt Formu
ORT/FRM122 Türkçe Ve Yabancı Dil Merkezi Kayıt Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM123 Türkçe Ve Yabancı Dil Merkezi Ön Başvuru Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Belge Talep Formu
ORT/FRM124 Türkçe Ve Yabancı Dil Merkezi Ön Başvuru Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Ön Başvuru Formu
ORT/FRM125 Türkçe Ve Yabancı Dil Merkezi Ön Başvuru Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni Formu
ORT/FRM126 Uçuş Akademisi Aydınlatma Metni Kontrol Formu Ve Taahhütnamelere Ek Formu
ORT/FRM127 Uçuş Akademisi Kayıt Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni Formu
ORT/FRM128 Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Akademik Personel Kısa Bilgilendirme Metni Ve Açık Rıza Formu Formu
ORT/FRM129 Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Aydınlatma Metni Akademik Personel Formu
ORT/FRM130 Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Aydınlatma Metni Öğrenci Formu
ORT/FRM131 Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Kısa Bilgilendirme Metni Ve Açık Rıza Formu Öğrenci Formu
ORT/FRM132 Anahtar Zimmet Tutanağı Formu
ORT/FRM133 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Dilekçe Formu
ORT/FRM134 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formu
ORT/FRM135 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başhekimlik Ön İzin Formu
ORT/FRM136 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Klinik Sorumlusu-Anabilim Dalı Bilgilendirme Formu
ORT/FRM137 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Özgeçmiş Formu
ORT/FRM138 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Bütçe Formu
ORT/FRM139 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yayın Etiği Taahhütnamesi
ORT/FRM140 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İyi Klinik Uygulamalar Taahhütnamesi
ORT/FRM141 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Biyolojik Materyal Kullanım Formu 
ORT/FRM142 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Altı Aylık Bildirim Formu 
ORT/FRM143 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Araştırma Sonlanım Formu
ORT/FRM144 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Dosyası Kontrol Listesi
ORT/FRM145 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu
ORT/FRM146 Jüri Üyesi Ücret Beyan Formu
ORT/FRM147 İnternet Sitesinde Kişisel Verilerin Paylaşılmasına İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni Formu
ORT/FRM148 Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu
ORT/FRM149 Geri Bildirim Formu (Online)
ORT/FRM150 Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu
ORT/FRM151 Paydaş Memnuniyeti Anket Formu
ORT/FRM152 Dilek-Öneri-Şikayet ve Memnuniyet Takip Formu
ORT/FRM153 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Klinik Sorumlusu Anabilim Dalı Bilgilendirme Formu
ORT/FRM154 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İyi Klinik Uygulamalar Taahhütnamesi
ORT/FRM155 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
ORT/FRM156 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başhekimlik Ön İzin Formu 
ORT/FRM157 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi
ORT/FRM158 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Bütçe Formu
ORT/FRM159 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Fizyolojik Aktivite Gerektiren Çalışmaların Hekim Nezaretinde Yapılacağına Dair Taahhütname
ORT/FRM160 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  Yayın Etiği Taahhütnamesi
ORT/FRM161 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formu
ORT/FRM162 Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Özgeçmiş Formu
DIŞ KAYNAKLI FORM İndirme Türü  İndirme Türü  İndirme Türü 
DŞK/FRM001 Aile Durum Bildirim Formu 

 

DŞK/FRM002 Aile Yardımı Bildirim Formu  
DŞK/FRM003 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu  
DŞK/FRM004 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu  
DŞK/FRM005  Kamu Görevlileri Etik Sözleşme Formu  
DŞK/FRM006 Kefaletname ve Taahhüt Senedi Formu  
DŞK/FRM007 Mal Bildirim Formu  
DŞK/FRM008 Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi Formu  
DŞK/FRM009 Tübitak Çeşitli Ödemeler Bordrosu  
DŞK/FRM010 Tübitak Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi  
DŞK/FRM011 Tübitak Mahsup Kesin Hesap Formu  
DŞK/FRM012 Tübitak Ön Ödeme Talep Formu 
DŞK/FRM013 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı  
DŞK/FRM014 TİP Sözleşme

 

Öğrenci Destek Hattı