Standart Formlar

Anasayfa » Standart Formlar
S1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM İndirme Türü  İndirme Türü İndirme Türü
S1.2.1/FRM01 Çift Anadal Kontenjan Belirleme Formu
S1.2.1/FRM02 Yatay Geçiş Kontenjan Belirleme Formu
S1.2.13/FRM01 Yeni Ders Açma Formu
S1.2.15/FRM01 Çift Anadal Başvuru Formu
S1.2.16/FRM01 Yeni (İkinci Nüsha) Diploma Talep Formu
S1.2.17/FRM01 Ders Ekle-Sil Talep Formu 
S1.2.17/FRM02 Dersten Çekilme Talep Formu 
S1.2.17/FRM03 Mazeretli Ders Kayıt Formu 
S1.2.17/FRM04 Dersten Çekilme Formu 
S1.2.17/FRM05 Not Yükseltme Amaçlı Ders Alma Formu
S1.2.18/FRM01 Kayıt Dondurma Talep Formu
S1.2.19/FRM01 İlişik Kesme Formu
S1.2.19/FRM02  Kayıt Silme Formu
S1.2.20/FRM01 Sınav Sonucuna İtiraz Formu
S1.2.21/FRM01 Mezuniyet İçin Çift Ders Sınavı Başvuru Formu
S1.2.22/FRM01 Ek Sınav Müracaat Formu 
S1.2.22/FRM02 Ek Sınav Not Bildirim Formu
S1.2.23/FRM01 Yaz Dönemi Ders Alma Formu
S1.2.26/FRM01 Harç İade Talep Formu
S1.2.28/FRM01 Ders Muafiyet Talep Formu
S1.2.28/FRM02  Erasmus Ders İntibak Formu Formu
S1.2.3/FRM01 Çift Anadal Kayıt Formu
S1.2.15/FRM01 Çift Anadal Protokolü
S1.2.29/FRM03 Staj Değerlendirme Formu
S1.2.29/FRM04 Zorunlu Staj Başvuru Formu
S1.2.29/FRM05 Yatay Geçişte Sakınca Olmadığına Dair Belge
S1.2.29/FRM06 Not Düzeltme/Bildirim Formu
S1.2.13/FRM02 Müfredat Değiştirme Karşılaştırmalı Tablo
S1.2.30/FRM01 Not İtiraz Formu
S1.2.30/FRM02 Sınav Sonuç Formu
S1.2.30/FRM03 Türkçe Yeterlik/ Türkçe Düzey Belirleme Sınavı Sınav Giriş Belgesi Formu
S1.2.30/FRM04 Mazeret Sınavı Talep Formu
S1.2.30/FRM05 Belge Talep Formu
S1.2.31/FRM01 Hazırlık Eğitimi Akademik Takvim Formu
S1.2.31/FRM02 Öğrenci İkamet Beyan Formu
S1.2.33/FRM01 Gezi Talep Formu
S1.2.33/FRM02 Kimlik Kartı Yenileme Talep Formu
S1.2.34/FRM01 Dilmer Kurs Kayıt Formu
S1.2.34/FRM02 Öğrenci Belgesi Formu
S1.2.34/FRM03 Öğrenci Katılım Belgesi
S2 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME İndirme Türü  İndirme Türü İndirme Türü
S2.1/FRM01 Bilimsel Araştırma Projeleri 5501 – Kapsamlı Araştırma Projesi Başvuru Formu
S2.1/FRM02 Bilimsel Araştırma Projeleri 5502 – Güdümlü Proje Başvuru Formu
S2.1/FRM03 Bilimsel Araştırma Projeleri 5503- Lisansüstü Tez Projeleri Başvuru Formu
S2.1/FRM04 Bilimsel Araştırma Projeleri 5504 – Araştırma Altyapı Projesi Başvuru Formu
S2.1/FRM05 Bilimsel Araştırma Projeleri 5505 – Uluslararası Ortaklı Araştırma Projeleri Başvuru Formu
S2.1/FRM06 Bilimsel Araştırma Projeleri 5506 – Ulusal Ortaklı Araştırma Projeleri Başvuru Formu
S2.1/FRM07 Bilimsel Araştırma Projeleri 5507 – Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Projesi Başvuru Formu
S2.1/FRM08 Bilimsel Araştırma Projeleri Gelişme Raporu Formu
S2.1/FRM09 Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu Formu
S2.1/FRM10 Bilimsel Araştırma Projeleri 5504 – Araştırma Altyapı Projeleri Sonuç Raporu  Formu
S2.1/FRM11 Bilimsel Araştırma Projeleri Ön Ödeme (Avans) Talep Formu
S2.1/FRM12 Bilimsel Araştırma Projeleri Satın Alma Teklif Formu
S2.1/FRM13 Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçe Aktarım Talep Formu
S2.1/FRM14 Bilimsel Araştırma Projeleri Hakem Gizlilik Sözleşmesi Formu 
S2.1/FRM15 Bilimsel Araştırma Projeleri Hakem Değerlendirme Formu
S2.1/FRM16 Bilimsel Araştırma Projeleri Malzeme Muayene Raporu Ve Uygunluk Belgesi Formu
S2.1/FRM17 Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Teslim Ve Tebellüğ Tutanağı Formu
S2.1/FRM18 Bilimsel Araştırma Projeleri Teknik Şartname Değerlendirme Formu
S2.1/FRM19 Bilimsel Araştırma Projeleri Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Formu
S2.1/FRM20 Bilimsel Araştırma Projeleri İş Paketleri Formu
S2.1/FRM21 Bilimsel Araştırma Projeleri Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Formu
S2.1/FRM22 Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu
S2.2/FRM01 Bilimsel Araştırma Projeleri Ön Ödeme (Avans) Talep Formu
S2.2/FRM02 Bilimsel Araştırma Projeleri Satın Alma Teklif Formu
S2.2/FRM03 Bilimsel Araştırma Projeleri Teknik Şartname Değerlendirme Formu  
S2.2/FRM04 Bilimsel  Araştırma Projeleri Malzeme Muayene Raporu Ve Uygunluk Belgesi 
S2.2/FRM005 Dış Kaynaklı Projeler Tübitak Ön Ödeme (Avans) Talep Formu

S3 TOPLUMSAL KATKI VE BİLGİ TRANSFERİ İndirme Türü  İndirme Türü İndirme Türü
S3.1/FRM01 Buluş Gizlilik Sözleşme Formu
S3.1/FRM02 Buluş Bildirim Formu
S3.1/FRM03 Teknoloji Transfer Ofisi Proje Öneri Formu
S3.1/FRM04 Arge Projesi Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi Formu
S3.1/FRM05 Üsi Gizlilik Sözleşmesi Formu
S4 İDARİ VE DESTEK İndirme Türü  İndirme Türü İndirme Türü
S4.4.1/FRM01 Profesör Başvuru Formu
S4.4.1/FRM02 Personel Bilgi Formu
S4.4.2/FRM01 Doçent Başvuru Formu
S4.4.3/FRM01 Doktor Öğretim Üyesi Başvuru Formu
S4.4.4/FRM01 Öğretim Elemanı Başvuru Formu
S4.4.12/FRM01 İlişik Kesme Formu
S4.4.18/FRM01 Yıllık-Mazaret İzin Formu
S4.4.19/FRM01 Analık İzin Formu
S4.4.20/FRM01 Hastalık İzin Formu
S4.4.29/FRM01 Hususi Pasaport Talep Dilekçe Formu         
S4.4.29/FRM02 Öndeğerlendirme Sonuç Tutanağı Formu
S4.4.29/FRM03 Öndeğerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil) Formu
S4.4.29/FRM04 Öndeğerlendirme Sonuç Tutanağı(Meslek Yüksekokul) Formu
S4.4.29/FRM05 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı Formu
S4.4.29/FRM06 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokul) Formu
S4.4.29/FRM07 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi) Formu
S4.4.33/FRM01 Öğrenim Değişikliği Dilekçe Formu
S4.5.11/FRM01 5510 Öncesi Açığa Alınan Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM02 5510 Öncesi İstifa Eden Müstafi Sayılan Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM03 5510 Öncesi Tam Maaş Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM04 5510 Öncesi Ücretsiz İzne Ayrılan Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM05 5510 Sonrası Açığa Alınan Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM06 5510 Sonrası Askere Giden (Bakmakla Yükümlüsü Olmayanlar) Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM07 5510 Sonrası İstifa Eden Müstafi Sayılan Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM08 5510 Sonrası Tam Maaş Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM09 510 Sonrası Ücretsiz İzne Ayrılan (Bakmakla Yükümlüsü Olup Askere Gidenler Dahil) Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli Formu
S4.5.11/FRM10 Açığa Alınan Personelin Geri Dönmesi Sonucu Kişi Bordrosu Cetveli Formu
S4.5.11/FRM11 Çeşitli Alacaklar Formu
S4.5.39/FRM01 KBS, MYS Yetkilendirme Formu
S4.5.42/FRM01 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu
S4.7.1/FRM01 Öğrenci Topluluğu Kuruluş Başvuru Formu
S4.7.1/FRM02 Öğrenci Topluluğu Üye Bilgi Formu
S4.7.1/FRM03 Öğrenci Topluluğu Üye Kayıt Formu
S4.7.1/FRM04 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Rapor Formu
S4.7.2/FRM01 Etkinlik Başvuru Formu
S4.7.2/FRM02 Spor Alanları Kullanım Formu
S4.7.3/FRM01 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu
S4.7.3/FRM02 Kabul Edilen Kısmi Zamanlı Öğrenci Formu
S4.7.3/FRM03 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu
S4.7.3/FRM04 Kısmi Zamanlı Öğrenci Sözleşmesi
S4.7.3/FRM05 Kısmi Zamanlı Öğrenci Günlük Çalışma Formu
S4.7.3/FRM06 Kısmi Zamanlı Öğrenci İşten Ayrılış Formu
S4.7.3/FRM07 Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajı
S4.7.4/FRM01 Yemek Bursu Komisyon Formu
S4.7.5/FRM01 Yemek Hizmeti Muayene ve Kabul Komisyonu Formu
S4.7.5/FRM02 Yemek Fişi Satış Formu
S4.13.1/FRM01 Eser İstek Formu
S4.13.3/FRM01 Bilgi Kaynağı Bağış Formu
S4.13.17/FRM01 Kütüphane Üyelik Formu
S4.13.24/FRM01 Yayın Değerlendirme Formu
S4.13.24/FRM02 Yayın Sözleşmesi Formu
S4.13.24/FRM03 Yayın Ve Teklif Hakkı Devir Formu
S4.13.24/FRM04 Yayın Öneri Formu
S4.13.24/FRM05 Tubes Yayın İstek ve Teslim Formu
S4.13.24/FRM06 KİTS Kitap İstek ve Teslim Formu
ORTAK İndirme Türü  İndirme Türü İndirme Türü
ORT/FRM001 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu
ORT/FRM002 İç Tetkik Rapor Formu
ORT/FRM003 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu
ORT/FRM004 Arşiv Evrak Teslim Formu
ORT/FRM005 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu
ORT/FRM006 Ders Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM007 İdari Personel Memnuniyet Anket Formu
ORT/FRM008 Öğrenci memnuniyet Anket Formu
ORT/FRM009 Akademik Personel Performans  Memnuniyet Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM010 İdari Personel Performans  Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM011 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu
ORT/FRM012 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Takip Formu
ORT/FRM013 Uygun Olmayan  Hizmet Formu
ORT/FRM014 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM015 Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM016 Hizmet İçi Eğitim Katılım  Formu
ORT/FRM017 Oryantasyon Eğitim Katılım Formu
ORT/FRM018 Hizmet İçi Eğitim Yıllık Faaliyet Raporu Formu
ORT/FRM019 Oryantasyon Eğitim Yıllık Faaliyet Rapor Formu
ORT/FRM020 Hizmet İçi Eğitim Katılım Liste Formu
ORT/FRM021 Oryantasyon Eğitim Katılım Liste Formu
ORT/FRM022 Eğitim İhtiyacını Belirleme Anket Formu
ORT/FRM023 Hizmet İçi Eğitim Birim Yöneticisi Değerlendirme Anket Formu
ORT/FRM024 Proses Faaliyet İzleme Formu
ORT/FRM025 Şikayet ve Öneri Formu
ORT/FRM026 KYS İç Tetkik Plan Formu
ORT/FRM027 Mezun Öğrenci Anket Formu
ORT/FRM028 Program tasarımında İşveren/İşletme/Meslek Odalarından Görüş Alma Anket Formu
ORT/FRM029 Paydaş Görüş Değerlendirme Formu
ORT/FRM030 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Gündem Formu
ORT/FRM031 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Tutanağı Formu
ORT/FRM032 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK) Formu
ORT/FRM033 Kalite Kayıtları Formu
ORT/FRM034 Risk Analizi ve Değerlendirme Formu
ORT/FRM035 Arşiv Doküman Materyal Takip Formu
ORT/FRM036 İç Tetkik Toplantı Katılım Formu