Üniversitemiz Kalite Elçisi Birim Temsilcileri Yeniden Belirlendi
Yükseköğretimde kalite kültürünün birim çalışanlarımız tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve birimlerimizde çalışan Akademik ve İdari personelimizin yükseköğretimdeki kalite güvencesi...
DEVAMI >
Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
18.10.2022 tarihinde Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) süreci ve yapılması gerekenler hakkında Kalite Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ başkanlığında...
DEVAMI >
Veri Performans Analiz Sistemi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.
07.10.2022 tarihinde online olarak Kalite Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ergin KARİPTAŞ başkanlığında birim kalite elçi ve sorumlularının katılımıyla  Veri Performans Analiz...
DEVAMI >
Performans Göstergeleri Gözden Geçirme Toplantıları Düzenlendi.
Üniversitemiz akademik ve idari birim kalite yönetici ve elçilerinin katılımları ile Kalite Yönetim Sistemi Süreç ve performans değerlendirme toplantıları düzenlendi....
DEVAMI >
I. Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Düzenlendi.
Samsun Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi kapsamında birinici yönetim gözden geçirme toplantısı Rektör Prof.Dr.Mahmut AYDIN’ın başkanlığında akademik ve idari birim yöneticilerinin...
DEVAMI >
Birinci İç Tetkik Aşaması Tamamlandı.
28 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihlerinde hazırlanan İç Tetkik Planına göre 4 ekip ile  5 gün içinde İç Tetkik süreci tamamlandı.
DEVAMI >
KYS Kurum İçi Tetkik Soru Listesi ve Tetkik Programı
Kalite Yönetim sistemi kapsamında 28 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan iç tetkik programına ait; İç Tetkik Takvimi İç...
DEVAMI >
Birimler  Risk Belirleme Ekibi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Üniversitemize ait birimler düzeyinde süreç bazlı belirlenecek olan risk çalışmaları için,  akademik/idari birim risk ekipleri ile bilgi paylaşım toplantısı düzenlendi....
DEVAMI >
İç Tetkik Ekibi, Değerlendirme Toplantısı
Samsun Üniversite Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşecek olan iç tetkik değerlendirme toplantısı Rektörlük 3. kat toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 28...
DEVAMI >
Kalite Komisyonu Toplandı.
Samsun Üniversitesi Kalite Komisyonu 07.06.2021 Pazartesi günü Rektör Prof.Dr. Mahmut AYDIN başkanlığında toplantı. Toplantıda kalite çalışma grubunun Yapmış olduğu çalışmalar...
DEVAMI >