I. Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Düzenlendi.
Samsun Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi kapsamında birinici yönetim gözden geçirme toplantısı Rektör Prof.Dr.Mahmut AYDIN’ın başkanlığında akademik ve idari birim yöneticilerinin...
DEVAMI >
Birinci İç Tetkik Aşaması Tamamlandı.
28 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihlerinde hazırlanan İç Tetkik Planına göre 4 ekip ile  5 gün içinde İç Tetkik süreci tamamlandı.
DEVAMI >
KYS Kurum İçi Tetkik Soru Listesi ve Tetkik Programı
Kalite Yönetim sistemi kapsamında 28 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan iç tetkik programına ait; İç Tetkik Takvimi İç...
DEVAMI >
Birimler  Risk Belirleme Ekibi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Üniversitemize ait birimler düzeyinde süreç bazlı belirlenecek olan risk çalışmaları için,  akademik/idari birim risk ekipleri ile bilgi paylaşım toplantısı düzenlendi....
DEVAMI >
İç Tetkik Ekibi, Değerlendirme Toplantısı
Samsun Üniversite Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşecek olan iç tetkik değerlendirme toplantısı Rektörlük 3. kat toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 28...
DEVAMI >
Kalite Komisyonu Toplandı.
Samsun Üniversitesi Kalite Komisyonu 07.06.2021 Pazartesi günü Rektör Prof.Dr. Mahmut AYDIN başkanlığında toplantı. Toplantıda kalite çalışma grubunun Yapmış olduğu çalışmalar...
DEVAMI >
Daire Başkanları İle Süreç Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi.
Kalite çalışma gurubu; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve...
DEVAMI >
Kalite çalışma gurubu değerlendirme toplantısı
09.05.2021 pazar günü uzaktan bağlantı ile düzenlenmiştir. Toplantıda görev tanımlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.
DEVAMI >
Personel Daire Başkanlığı Süreçleri Değerlendirildi.
Üniversitemiz personel daire başkanlığının hazırlamış olduğu süreç kartları, kalite çalışma grubunda değerlendirilerek son şekli verildi.
DEVAMI >
Birimlerce Organizasyon Şemaları Belirlendi.
Akademik ve idari birimlerce belirlenen  organizasyon şemaları kalite çalışma gurubu tarafından tasnif edilerek kalite koordinatörlüğü onayına sunuldu.
DEVAMI >