İş Akışları

Anasayfa » İş Akışları
S1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞ AKIŞ
S1.1.9/İAŞ01 Uzaktan Eğitim Sistemi Süreçleri ile İlgili Taleplerin Gerçekleştirilmesi İşlemleri
S1.1.9/İAŞ02 Akademik ve Teknik Desteğin Sağlanması İşlemleri
S1.1.9/İAŞ03 Uzaktan Eğitim ile İşlenecek Derslerin Aktarılması İşlemleri
S1.1.9/İAŞ04 Araştırma ve Uygulama Merkezi Faaliyetleri Kapsamında Eğitim ve Sertifika Programları Yürütülmesi İşlemleri
S1.2.1/İAŞ01 Öğrenci Kontenjanları Belirleme İşlemleri
S1.2.2/İAŞ01Akademik Takvim Hazırlama İşlemleri
S1.2.3/İAŞ01 Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri İşlemleri
İS1.2.4/İAŞ01 Yabancı Uyruklu Öğrenci (Ön Lisans, Lisans Öğrencileri İçin) Başvuru ve Kabul İşlemleri 
S1.2.4/İAŞ02 YTB Öğrenci Kayıt İşlemleri
S1.2.5/İAŞ01 Yabancı Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri 
S1.2.6/İAŞ01 Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve kayıt İşlemleri 
S1.2.7/İAŞ01 Özel Öğrenci (Gelen) Kabul İşlemleri 
S1.2.8/İAŞ01 Özel Öğrenci (Giden) İşlemleri 
S1.2.9/İAŞ01 Zorunlu Hazırlık Sınıfı İşlemleri 
S1.2.10/İAŞ01 İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı İşlemleri 
S1.2.11/İAŞ01 Yeni Birim (Öğrenci Kabul Edecek) Açma İşlemleri 
S1.2.12/İAŞ01 Yeni Bölüm/Anabilim Dalı Açma İşlemleri 
S1.2.13/İAŞ01 Müfredat Güncelleme İşlemleri 
S1.2.14/İAŞ01 Çift Anadal Protokol İşlemleri 
S1.2.15/İAŞ01 Çift Anadal Öğrencilerin Başvuru ve Kayıtlanma İşlemleri 
S1.2.16/İAŞ01 Mezuniyet ve Diploma İşlemleri 
S1.2.17/İAŞ01 Ders Açma ve program İşlemleri 
S1.2.18/İAŞ01 Kayıt Dondurma İşlemleri 
S1.21.19/İAŞ01 Kayıt Silme İşlemleri 
S1.2.20/İAŞ01 Not Bildirim/Düzeltme İşlemleri 
S1.2.21/İAŞ01 Mezuniyet İçin Çift Ders İşlemleri 
S1.2.22/İAŞ01 Ek Sınav İşlemleri
S1.2.23/İAŞ01 Yaz Okulu Ders Başvuru ve Ders Kayıt İşlemleri 
S1.2.24/İAŞ01 Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi Yöneticiliği Yetki Tanımlama İşlemleri 
S1.2.25/İAŞ01 Eğitim Komisyonu İşlemleri 
S1.2.26/İAŞ01  Harç İade İşlemleri 
S1.2.27/İAŞ01 Harç Ücret Belirleme ve Ödeme işlemleri
S1.2.28/İAŞ01 Muafiyet ve İntibak İşlemleri 
S1.2.29/İAŞ01 Veri Giriş İşlemleri (Yatay Geçiş Giden Öğrenci İşlemleri)
S1.2.30/İAŞ01 Kur Sınav İşlemleri
S1.2.33/İAŞ01 Sempozyum/ Seminer/ Konferans Düzenleme İşlemleri
S1.2.34/İAŞ01 Burslu Olmayan Öğrenci Kayıt İşlemleri İşlemleri
S1.2.34/İAŞ02 Yeni Kurs Açma İşlemleri İşlemleri
S1.2.34/İAŞ03 Özel Öğrenci Kayıt İşlemleri İşlemleri
S1.2.35/İAŞ01 Türkçe Yeterlik Sınavı İşlemleri
S1.2.35/İAŞ02 Burslu Öğrenci Kayıt İşlemleri İşlemleri
S1.3.2/İAŞ01 ERASMUS Öğrenim Staj İlan Süreci İşlemleri
S1.3.2/İAŞ02 ERASMUS Öğrenim Giden Öğrenci (Before Mobility)
S1.3.2/İAŞ03 ERASMUS Öğrenim Giden Öğrenci (During Mobility)
S1.3.2/İAŞ04 ERASMUS Öğrenim Giden Öğrenci (After Mobility)
S1.3.2/İAŞ05 ERASMUS Staj Giden Öğrenci (Before Mobility)
S1.3.2/İAŞ06 ERASMUS Staj Giden Öğrenci (During Mobility)
S1.3.2/İAŞ07 ERASMUS Staj Giden Öğrenci (After Mobility)
S1.3.3/İAŞ01 ERASMUS Giden Personel (Ders Verme/Eğitim Alma)Başvuru ve Seçim Süreci
S1.3.3/İAŞ02 ERASMUS Giden Personel Hareketlilik Öncesi
S1.3.3/İAŞ03 ERASMUS Giden Personel Hareketlilik Sonrası
S1.3.4/İAŞ01 ERASMUS Öğrenim Gelen Öğrenci (Before Mobility)
S1.3.4/İAŞ02 ERASMUS Öğrenim Gelen Öğrenci (During Mobility)
S1.3.4/İAŞ03 ERASMUS Öğrenim Gelen Öğrenci (After Mobility)
S1.3.4/İAŞ04 ERASMUS Staj Gelen Öğrenci (Before Mobility)
S1.3.4/İAŞ05 ERASMUS Gelen Öğrenci (During Mobility)
S1.3.4/İAŞ06 ERASMUS Staj Gelen Öğrenci (After Mobility)
S1.3.5/İAŞ01 ERASMUS Gelen Personel İşlemleri
S1.3.6/İAŞ01 ERASMUS Giden Öğrenci Muhasebe (İlk Ödeme) İşlemleri
S1.3.6/İAŞ02 ERASMUS Giden Öğrenci Muhasebe (Son Ödeme) İşlemleri
S1.3.7/İAŞ01 ERASMUS Giden Personel Muhasebe (İlk Ödeme) İşlemleri
S1.3.7/İAŞ02 ERASMUS Giden Personel Muhasebe (Son Ödeme) İşlemleri
S1.3.10/İAŞ01 Mevlana Giden Öğrenci İlk Ödeme İşlemleri
S1.3.10/İAŞ02 Mevlana Giden Öğrenci Son Ödeme İşlemleri
S1.3.11/İAŞ01 Mevlana Giden Personele İlk Ödeme İşlemleri
S1.3.11/İAŞ02 Mevlana Giden Personele Son Ödeme İşlemleri
S1.3.14/İAŞ01 FARABİ Giden Öğrenci İlk Ödeme İşlemleri
S1.3.14/İAŞ02 FARABİ Giden Öğrenci Son Ödeme İşlemleri
S2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
S2.1/İAŞ01 Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Destekleri Değerlendirme İşlemleri
S2.1/İAŞ02 Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Destekleri İzleme  İşlemleri
S2.1/İAŞ03 Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Destekleri Satın Alma İşlemleri
S2.1/İAŞ04 Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Destekleri Bursiyer İşlemleri
S2.2/İAŞ01 Dış Kaynaklı Proje Satın Alma İşlemleri
S2.2/İAŞ02 Dış Kaynaklı Proje Bursiyer İşlemler
S2.3/İAŞ01 Bilgi Üretim Süreci İşlemleri
S2.4/İAŞ01 Uygulama ve Araştırma Geliştirme İşlemleri
S3 TOPLUMSAL KATKI VE BİLGİ TRANSFERİ
S3.1/İAŞ01 Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik İşlemleri
S3.1/İAŞ02 Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri İşlemleri
S3.1/İAŞ03 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İşlemleri
S3.3/İAŞ01 SAMUSEM Eğitim Talebi İşlemleri
S3.3/İAŞ02 SAMUSEM Eğitim Verme İşlemleri
S3.3/İAŞ03 SAMUSEM Eğitmen Ücretinin Ödenmesi İşlemleri
S3.3/İAŞ04 SAMUSEM Kurs Ücretini Ödenmesi İşlemleri
S3.3/İAŞ05 SAMUSEM Yeni Kurs Açma İşlemleri
S3.3/İAŞ06 SAMUSEM Sertifikasyon İşlemleri
S3.4/İAŞ01 Topluma Destek Uygulamaları İşlemleri
S4 İDARİ VE DESTEK
S4.1.1/İAŞ01 Afet ve Travma Müdahale İşlemleri
S4.1.2/İAŞ02 Toplum Ruh Sağlığı ve Şehir Üniteleri İşlemleri
S4.1.3/İAŞ03 Öğrenci ve Personel Hizmetleri İşlemleri
S4.1.4/İAŞ04 Eğitim ve Süpervizyon İşlemleri
S4.2.1/İAŞ01 E-imza İşlemleri
S4.2.2/İAŞ01 Form Tasarım İşlemleri  
S4.2.3/İAŞ01 EBYS Kullanıcı Kayıt İşlemleri 
S4.2.3/İAŞ02 EBYS Kullanıcı Durumu Güncelleme İşlemleri
S4.2.4/İAŞ01 Evrak Kayıt İşlemleri  
S4.2.4/İAŞ02 Kayıtlı Elektronik Posta İşlemleri (Gelen Evrak)
S4.2.4/İAŞ03 Kayıtlı Elektronik Posta İşlemleri (Giden Evrak)
S4.2.5/İAŞ01 Kurul ve Komisyon İşlemleri 
S4.2.6/İAŞ01 Akademik Teşvik İşlemleri
S4.2.7/İAŞ01 Bilgi Edinme İşlemleri
S4.2.7/İAŞ02 CİMER Başvurusu Cevaplandırma İşlemleri
S4.2.8/İAŞ01 İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri  
S4.2.9/İAŞ01 Sıfır Atık İşlemleri
S4.2.10/İAŞ01 Özel Güvenlik İzni, Kadro Tahsisi ve Bildirimler İşlemleri
S4.2.11/İAŞ01 Özel Güvenlik Tutanağı Tutulması İşlemleri
S4.2.12/İAŞ01 Kurumsal Kimlik ve Görsel Tasarım Çalışmaları İşlemleri
S4.2.12/İAŞ02 İnternet Sitesi ve Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarının Yönetilmesi İşlemleri 
S4.2.12/İAŞ03 Etkinlikler ve Kurumsal İşbirlikleri İşlemleri
S4.2.12/İAŞ04 Fuar ve Tanıtım İşlemleri
S4.2.13/İAŞ01 Özel Kalem İşlemleri
S4.2.14/İAŞ01 Temizlik Hizmetleri İşlemleri
S4.3.1/İAŞ01 Maaş Ödeme İşlemleri
S4.3.2/İAŞ01 Harcırah Ödeme İşlemleri
S4.3.3/İAŞ01 Satınalma Tahakkuk  İşlemleri
S4.3.4/İAŞ01 Taşınır Mal İşlemleri
S4.3.6/İAŞ01 Araç Görevlendirme İşlemleri
S4.3.6/İAŞ02 Taşıtlara Akaryakıt Alımı İşlemleri
S4.3.6/İAŞ03 Araç Muayene İşlemleri 
S4.3.6/İAŞ04 Araç Bakım Onarım İşlemleri 
S4.4.1/İAŞ01 Profesör Ataması İşlemleri
S4.4.2 /İAŞ01 Doçent Ataması İşlemleri
S4.4.3/İAŞ01 Doktor Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri
S4.4.4/İAŞ01 Öğretim Elemanı Ataması İşlemleri
S4.4.5/İAŞ01 Dekan Ataması İşlemleri
S4.4.6/İAŞ01Bölüm Başkanı Ataması İşlemleri
S4.4.7/İAŞ01 kamu Personeli Seçme Sınav Sonucuna Göre Personel Atama İşlemleri
S4.4.8/İAŞ01 3713 Sayılı terörle Mücadele Kanunun kapsamında personel Atama İşlemleri
S4.4.9/İAŞ01 2828 Sayılı Sosyal hizmetler Kanunu Kapsamında Personel Atama İşlemeleri
S4.4.10/İAŞ01 Engelli Kamu Personeli Sınav Sonucuna Göre Personel Atana İşlemleri
S4.4.11/İAŞ01 Kurum Dış Naklen Atama İşlemleri
S4.4.12/İAŞ01 İstifa İşlemleri
S4.4.13/İAŞ01 Müstafi Sayılma İşlemleri 
S4.4.14/İAŞ01 Yaş Haddinden Emeklilik  İşlemleri 
S4.4.15/İAŞ01 İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri
S4.4.16/İAŞ01 Malulen Emeklilik İşlemleri
S4.4.17/İAŞ01 Vefat Nedeniyle Emeklilik İşlemleri
S4.4.18/İAŞ01 Yıllık İzin, Mazeret İzin  İşlemleri
S4.4.19/İAŞ01 Analık İzin İşlemleri
S4.4.20/İAŞ01 Hastalık İzin İşlemleri
S4.4.21/İAŞ01 2547 sayılı Kanun’un 31. Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirmesi İşlemleri 
S4.4.22/İAŞ01 2547 sayılı Kanun’un 40/a. (Kurum Dışı Giden) Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirmesi İşlemleri 
S4.4.23/İAŞ01 2547 sayılı Kanun’un 40/a. (Kurum İçi) Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirmesi İşlemleri 
S4.4.24/İAŞ01 2547 sayılı Kanun’un 40/b Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirmesi İşlemleri
S4.4.25/İAŞ01 2547 sayılı Kanun’un 40/d Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirmesi İşlemleri 
S4.4.26/İAŞ01 Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme İşlemleri
S4.4.27/İAŞ01 Adaylık Eğitim İşlemleri
S4.4.28/İAŞ01 Hizmet İçi Eğitim İşlemleri
S4.4.29/İAŞ01 Hususi Pasaport İşlemleri
S4.4.30/İAŞ01 Hizmet Pasaport İşlemleri
S4.4.31/İAŞ01 Özlük Dosyası Gönderme İşlemleri
S4.4.32/İAŞ01 Özlük Dosyası Teslim Alma İşlemleri
S4.4.33/İAŞ01 Öğrenim İntibakı İşlemleri
S4.4.34/İAŞ01 SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri
S4.4.35/İAŞ01  Sözleşmeli Personel (4/B) Atama İşlemleri
S4.4.36/İAŞ01 2547-39. Madde Görevlendirme Talep İşlemleri (Yolluksuz Yevmiyesiz yedi(7) güne kadar görevlendirme) İşlemleri
S4.4.36/İAŞ02 2547-39. Madde Görevlendirme Talep İşlemleri (Yolluksuz Yevmiyesiz yedi (7) günden onbeş (15) güne kadar görevlendirme) İşlemleri
S4.4.36/İAŞ03 2547-39. Madde Görevlendirme Talep İşlemleri (Onbeş(15) günü aşan ve Yolluk yevmiye verilmesi gereken görevlendirme)  İşlemleri  
S4.4.36/İAŞ04 2547-39. Madde Görevlendirme Talep İşlemleri (Uzun Süreli (1 Yıla Kadar) Görevlendirme) İşlemleri  
S4.4.37/İAŞ01 Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İşlemleri
S4.4.38/İAŞ01 Öğretim Elamanı Yeniden Atama İşlemleri
S4.5.1/İAŞ01 Bütçe Hazırlama İşlemleri
S4.5.2/İAŞ01 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İşlemleri
S4.5.3/İAŞ01 Yatırım Projelerine Ekleme Aktarma İşlemleri
S4.5.4/İAŞ01 Bütçe Performans Göstergeleri Gerçekleşme İzleme ve Değerlendirme İşlemleri
S4.5.5/İAŞ01 Stratejik Plan Sekretarya İşlemleri
S4.5.6/İAŞ01 Performans Programı Hazırlık İşlemleri
S4.5.7/İAŞ01 İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri
S4.5.8/İAŞ01 Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu İşlemleri
S4.5.9/İAŞ01 Kaysis İşlemleri
S4.5.10/İAŞ01 Hazine Yardımı Nakit Talebi İşlemleri
S4.5.11/İAŞ01 Alacak Takip İşlemleri
S4.5.12/İAŞ01 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade İşlemleri
S4.5.13/İAŞ01 Kefalet İşlemleri 
S4.5.14/İAŞ01 Kira İşlemleri 
S4.5.15/İAŞ01 Tahsilat İşlemleri
S4.5.16/İAŞ01 Nafaka, İcra, Sendika, BES Kesintileri İşlemleri
S4.5.17/İAŞ01 Ödeme Talimatı İşlemleri
S4.5.18/İAŞ01 Projeler İşlemleri
S4.5.19/İAŞ01 SGK Kesenek ve Primlerinin ve Vergi  Kesintilerin Emanet Hesaplara Alınması İşlemleri
S4.5.20/İAŞ01 Varlık İşlemleri
S4.5.21/İAŞ01 Bütçe ve Kurum İşlemleri 
S4.5.22/İAŞ01 Ön Ödeme ve Kredi İşlemleri
S4.5.23/İAŞ01 Vergi Beyanı İşlemleri
S4.5.24/İAŞ01 Personel SGK Keseneği ve Primi Ödeme İşlemleri
S4.5.25/İAŞ01 Yolluk Ödeme İşlemleri
S4.5.26/İAŞ01 Taahhüt Açılış Kapanış İşlemleri
S4.5.27/İAŞ01 Bütçe Emaneti İşlemleri
S4.5.28/İAŞ01 Hak edişlerden Kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve Vergi Borcu Kesintileri Ödemeleri  İşlemleri
S4.5.29/İAŞ01 Teminat Mektubu İşlemleri
S4.5.30/İAŞ01 Temel Mali Tablolar İşlemleri
S4.5.31/İAŞ01 Mali Tablolar İşlemleri
S4.5.32/İAŞ01 Kesin Hesap İşlemleri
S4.5.33/İAŞ01 Muhasebe Birimlerinde Bulunan Değerlerin Yılsonu Sayımları İşlemleri
S4.5.34/İAŞ01 Sayıştay Dönem Başı ve Dönem Sonu Raporları İşlemleri
S4.5.35/İAŞ01 Maaş Ödeme İşlemleri
S4.5.36/İAŞ01 Ek Ders Ödeme İşlemleri
S4.5.37/İAŞ01 Tubitak (TTS) İşlemleri
S4.5.38/İAŞ01 Taşınır Konsolide İşlemleri
S4.5.39/İAŞ01 KBS, MYS Yetkilendirme İşlemleri
S4.5.40/İAŞ01 4734 Sayılı Kanunun 62 I%10 Takip İşlemleri
S4.5.41/İAŞ01 İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama İşlemleri
S4.5.42/İAŞ01 Ön Mali Kontrol İşlemleri
S4.5.43/İAŞ01 Yan Ödeme Cetvelleri İşlemleri
S4.5.44/İAŞ01 Sözleşmeli Personel Sayı/Sözleşme Kontrolü İşlemleri
S4.5.45/İAŞ01 Kadro Dağılım Cetvelleri İşlemleri 
S4.6.1/İAŞ01 Yapım İşi İhale İşlemleri
S4.6.2/İAŞ01 Bakım Onarım İşlemleri
S4.6.3/İAŞ01 Etüt Proje İşlemleri
S4.6.4/İAŞ01 Yapım İşi İhale İşlemleri
S4.6.5/İAŞ01 İş Yeri Teslim İşlemleri
S4.6.6/İAŞ01 Hakediş ve Ödeme İşlemleri
S4.6.7/İAŞ01 Geçici Kabul İşlemlerinin
S4.6.8/İAŞ01 Kesin Kabul İşlemleri
S4.6.9/İAŞ01 Kamulaştırma İşlemleri
S4.7.1/İAŞ01 Öğrenci Toplulukları Kuruluş İşlemleri
S4.7.2/İAŞ01 Kültürel ve Sportif Faaliyetler Başvuru İşlemleri
S4.7.3/İAŞ01 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Başvuru İşlemleri
S4.7.3/İAŞ02 Kısmı Zamanlı Öğrenci Ücret Ödemeleri
S4.7.4/İAŞ01 Yemek Bursu İşlemleri
S4.7.5/İAŞ01 Beslenme Hizmetleri İşlemleri
S4.7.5/İAŞ02 Kimlik Basım ve Yenileme İşlemleri
S4.8.1/İAŞ01 Adli Yargıda Üniversite Aleyhine Açılan Davaların Takibi İşlemleri
S4.8.2/İAŞ01 İdari Yargıda Üniversite Aleyhine Açılan Davaların Takibi  İşlemleri
S4.8.3/İAŞ01 Üniversitemiz Tarafından Adli Yargıda Davaların Takibi İşlemleri
S4.8.4/İAŞ01 Üniversitemiz Tarafından İdari Yargıda Davaların Takibi İşlemleri
S4.8.5/İAŞ01 Üniversitemiz Tarafından Adli Yargıda Davaların Takibi  Edilen Cumhuriyet Başsavcılıklarına Yapılan Şikayet ve Ceza Davaları İşlemleri
S4.8.6/İAŞ01 İdare Lehine Başlatılan İcra Takibi İşlemleri
S4.8.7/İAŞ01 İdare Aleyhine Başlatılan İcra Takibi İşlemleri
S4.8.8/İAŞ01 Hukuki Görüş Verilmesi İşlemleri
S4.8.9/İAŞ01 Personel Disiplin Soruşturması İşlemeleri  Takip İşlemleri
S4.8.10/İAŞ01 Personel Ceza Soruşturması İşlemeleri  Takip İşlemleri
S4.9.1/İAŞ01 Bütçe Hazırlama İşlemleri
S4.9.2/İAŞ01 Ek Bütçe Hazırlama İşlemleri
S4.9.3/İAŞ01 Vergi Beyanı İşlemleri
S4.9.4/İAŞ01 Günlük Banka İşlemleri İşlemleri
S4.9.5/İAŞ01 Faturalandırma İşlemleri
S4.9.6/İAŞ01 Proje Süreci İşlemleri
S4.9.7/İAŞ01 Ek Ödeme Dağıtım İşlemleri
S4.9.8/İAŞ01 Yönetici Payı Ek Ödeme İşlemleri
S4.9.9/İAŞ01 BAP ve Hazine Payı Ödemeleri İşlemleri
S4.10.1/İAŞ01İhale İşlemleri
S4.10.2/İAŞ01Doğrudan Temin İşlemleri
S4.10.3/İAŞ01DMO Satın Alma İşlemleri
S4.10.4/İAŞ01Bütçe ve Planlama İşlemleri
S4.11.1/İAŞ01 Teknik Destek İşlemleri
S4.11.2/İAŞ01 Yazılım Satın Alma İşlemleri
S4.11.3/İAŞ01 Ağ Cihazları Yapılandırma ve Güncelleme İşlemleri
S4.11.4/İAŞ01 Sunucu Tahsis İşlemleri
S4.11.5/İAŞ01 Bilgisayar Laboratuvar Kurulum İşlemleri
S4.11.6/İAŞ01 Web Sayfası Kullanıcı İşlemleri
S4.11.7/İAŞ01 Web Sayfası Talep İşlemleri
S4.11.8/İAŞ01 İnternet Altyapı İşlemleri
S4.11.9/İAŞ01 İnternet Mail Erişim İşlemleri
S4.12.1/İAŞ01 Akademik Birim Kurullar İşlemleri
S4.12.2/İAŞ01 Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi İşlemleri
S4.12.3/İAŞ01 Ders Görevlendirmelerinin Yapılması
S4.12.4/İAŞ01 Ders Muafiyet İşlemleri
S4.12.5/İAŞ01 Kayıt Dondurma İşlemleri
S4.12.6/İAŞ01 Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri
S4.12.7/İAŞ01 Kayıt Sildirme İşlemleri
S4.12.8/İAŞ01 Kayıt Yenileme İşlemleri
S4.12.9/İAŞ01 Mazeret Sınavı İşlemleri
S4.12.10/İAŞ01 Mezuniyet Çift Ders Sınavı İşlemleri
S4.12.11/İAŞ01 Mezuniyet İşlemleri
S4.12.12/İAŞ01 Sınav Programlarının Hazırlanması İşlemleri
S4.12.13/İAŞ01 Sınavlara itiraz İşlemleri
S4.12.14/İAŞ01 Stajyer Öğrenci Sigorta İşlemleri
S4.12.15/İAŞ01 Akademik Personel Alım İşlemleri
S4.12.16/İAŞ01 Akademik Personelin Görev Süresi Uzatımı İşlemleri
S4.12.17/İAŞ01 Personel İzin İşlemleri
S4.12.18/İAŞ01 Ek Ders Ödemesi İşlemleri
S4.12.19/İAŞ01 Evrak Akış Süreci İşlemleri
S4.12.20/İAŞ01 Hususi Pasaport İşlemleri
S4.12.21/İAŞ01 Personel Emeklilik İşlemleri
S4.12.22/İAŞ01 Müstafi Sayılma İşlemleri
S4.12.23/İAŞ01 Akademik Personel İdari Göreve Atama İşlemleri
S4.13.01/İAŞ01 Bilgi Kaynağı Seçim İşlemleri
S4.13.02/İAŞ01 Bilgi Kaynağı Sağlama İşlemleri
S4.13.03/İAŞ01 Bilgi Kaynağı Bağış Alma İşlemleri
S4.13.04/İAŞ01 Bilgi Kaynağı Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri
S4.13.05/İAŞ01 Materyal Teknik İşlemleri
S4.13.06/İAŞ01 Birim Kütüphaneleri Destek Hizmetleri İşlemleri
S4.13.07/İAŞ01 Süreli Yayınlar İşlemleri
S4.13.08/İAŞ01 Görsel-İşitsel Materyal Hizmetleri İşlemleri
S4.13.09/İAŞ01 Elektronik Kaynak Seçim ve Sağlama İşlemleri
S4.13.10/İAŞ01 Açık Erişim İşlemleri
S4.13.11/İAŞ01 Ayıklama ve İmha İşlemleri
S4.13.12/İAŞ01 Kullanıcı Eğitimi İşlemleri
S4.13.13/İAŞ01 İnternet ve Teknoloji İşlemleri
S4.13.14/İAŞ01 Web Sitesi Yönetimi İşlemleri
S4.13.15/İAŞ01 Referans Hizmetleri İşlemleri
S4.13.16/İAŞ01 Kütüphane Halkla İlişkiler İşlemleri 
S4.13.17/İAŞ01 Kütüphane Üyelik İşlemleri
S4.13.17/İAŞ02 Kütüphane Ödünç-İade İşlemleri
S4.13.18/İAŞ01 Kütüphaneler Arası İşbirliği İşlemleri
S4.13.19/İAŞ01 Engelli Hizmetleri İşlemleri
S4.13.20/İAŞ01 Gelen-Giden Evrak İşlemleri
S4.13.21/İAŞ01 Kütüphane Bütçe Planlama İşlemleri
S4.13.22/İAŞ01 Yardımcı ve Teknik İşlemler
S4.13.23/İAŞ01 Kütüphane Taşınır Kayıt İşlemleri
S4.13.24/İAŞ01 Yayın Basım İşlemleri
S4.13.24/İAŞ02 ISBN-ISSN-ISMN Sağlama İşlemleri
S4.13.25/İAŞ01 Birim Arşiv İşlemleri
ORT/İAŞ001 Yeni Doküman Hazırlama İşlemleri
ORT/İAŞ002 Doküman Revizyon İşlemleri
ORT/İAŞ003 Doküman İptal İşlemleri
Öğrenci Destek Hattı