HASSAS GÖREV TANIMI

Anasayfa » HASSAS GÖREV TANIMI

 

Görev Tanımı Görev  Formu
GRT001/HAS Rektör
GRT002/HAS Rektör Yardımcısı
GRT003/HAS Dekan
GRT004/HAS Dekan Yardımcısı
 GRT005/HAS Enstitü Müdürü
GRT006/HAS Müdür Yardımcısı
GRT007/HAS Bölüm Başkanı
GRT008/HAS Genel Sekreter
GRT 009/HAS Genel Sekreter Yardımcısı
GRT 010/HAS Hukuk Müşaviri
GRT 011/HAS Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı
GRT 012/HAS Öğrenci İşleri Daire Başkanı
GRT 013/HAS Personel Daire Daire Başkanı
GRT 014/HAS İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
GRT 015/HAS Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
GRT 016/HAS Bilgi İşlem Daire Başkanı
GRT 017/HAS Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
GRT 018/HAS Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
GRT 019/HAS Bütçe ve Performans Şube Müdürü
GRT 020/HAS Stratejik Yönetim ve Planlama  Şube Müdürü
GRT 021/HAS Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürü
GRT 022/HAS İç Kontrol Şube Müdürü
GRT 023/HAS Bütçe Performans Programı  Ofisi Personeli
GRT 024/HAS Stratejik Planlama Ofisi Personeli
GRT 025/HAS Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Ofisi Personeli
GRT 026/HAS Yönetim Bilgi Ofisi Personeli
GRT 027 /HAS Mali Hizmetler Ofisi Personeli
GRT 028/HAS Taşınır ve Taşınmaz  Ofisi Personeli
GRT 029/HAS Muhasebe Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 030/HAS Proje Ofisi Personeli
GRT 031/HAS Tetkik Ofisi Personeli
GRT 032/HAS İç Kontrol Ofisi Personeli
GRT 033/HAS Ön Mali Kontrol Ofisi Personeli
GRT 034/HAS Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü
GRT 035/HAS Öğrenci Hizmetleri Şube Müdürlüğü
GRT 036/HAS Uluslararası Öğrenci Şube Müdürlüğü
GRT 037/HAS  Mevzuat İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 038/HAS Başvuru ve Değerlendirme Ofisi Personeli
GRT 039/HAS Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Ofisi Personeli
GRT 040/HAS Bilgi Sistemi Ofisi Personeli
GRT 041/HAS Ders ve Müfredat İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 042/HAS Hazırlık Eğitimi Ofisi Personeli
GRT 043/HAS Burs ve Harç Ofisi Personeli
GRT 044/HAS Kesin Kayıt / Engelli Öğrenci ofisi Personeli
GRT 045/HAS Mezuniyet Ofisi Personeli
GRT 046/HAS Veri Yükleme Ofisi Personeli
GRT 047/HAS Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt ve ikametgah İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 048/HAS EBYS Ofisi Personeli Personeli
GRT 049/HAS Evrak Kayıt Ofisi Personeli Personeli
GRT 050/HAS İç ve Dış Yazışmalar Ofisi Personeli Personeli
GRT 051/HAS Destek Hizmetleri Ofisi Personeli Personeli
GRT 052/HAS Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 053/HAS Kurumsal İletişim Ofisi Personeli
GRT 054/HAS Özel Kalem Müdürü
GRT 055/HAS Taşınır Konsolide Yetkilisi
GRT 056/HAS Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü
GRT 057/HAS Kültürel Sportif Faaliyetler Şube Müdürlüğü
GRT 058/HAS Mali İşler Şube Müdürlüğü
GRT 059/HAS Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
GRT 060/HAS Ticari İşletme Şube Müdürlüğü
GRT 061/HAS Beslenme Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 062/HAS Kültürel ve Sportif Faaliyetler Ofisi Personeli
GRT 063/HAS Mali İşler Ofisi Personeli
GRT 064/HAS Sosyal Hizmetler Ofisi Personeli
GRT 065/HAS Satın Alma Şube Müdürü
GRT 066/HAS Tahakkuk Şube Müdürü 
GRT 067/HAS Taşınır Taşınmaz Şube Müdürü 
GRT 068/HAS Araç İşletme Şube Müdürü
GRT 069/HAS Satın Alma Ofisi Personeli
GRT 070/HAS  Tahakkuk Ofisi Personeli
GRT 071/HAS  Taşınmaz Ofisi Personeli
GRT 072/HAS Taşınır Ofisi Personeli (Taşınır Kayıt Yetkisi)
GRT 073/HAS Araç İşletme Ofisi Personeli
GRT 074/HAS Akademik Personel Şube Müdürü
GRT 075/HAS İdari Personel Şube Müdürü
GRT 076/HAS İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü
GRT 077/HAS Akademik Kadro İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 078/HAS Atama ve Özlük İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 079/HAS İdari Kadro İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 080/HAS Atama ve Özlük İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 081/HAS Sözleşmeli Personel ve İşçi İşlemleri Ofisi Personeli
GRT 082/HAS İnsan Kaynakları ve İstatistik Ofisi Personeli
GRT 083/HAS Eğitim Planlama Ofisi Personeli
GRT 084/HAS İdari İşler Ofisi Personeli
GRT 085/HAS Saha Operasyonları ve Teknik Destek Ofisi Personeli
GRT 086/HAS Ağ ve Altyapı Çözümleri Ofisi Personeli 
GRT 087/HAS Sistem ve Yazılımlar Ofisi Personeli
GRT 088/HAS Yazılım Geliştirme Ofisi Personeli
GRT 089/HAS Sistem ve Yazılımlar Ofisi Personeli
GRT 090/HAS İdari İşler Şube Müdürü
GRT 091/HAS Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü
GRT 092/HAS Teknik Hizmetler Şube Müdürü
GRT 093/HAS İdari İşler Ofisi Personeli
GRT 094/HAS  Kullanıcı Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 095/HAS Teknik Hizmetler Ofisi Personeli
GRT 096/HAS Hukuk İşleri Ofisi Yöneticisi
GRT 097/HAS İcra Ofisi Yöneticisi
GRT 098/HAS Soruşturma Ofisi Yöneticisi
GRT 099/HAS Hukuk İşleri Ofisi Personeli
GRT 100/HAS İcra Ofisi Personeli
GRT 101/HAS Soruşturma Ofisi Personeli
GRT 102/HAS Etüt Proje Şube Müdürü
GRT 103/HAS Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürü
GRT 104/HAS İhale ve Mali İşler Şube Müdürü
GRT 105/HAS Destek Hizmetleri Şube Müdürü
GRT 106/HAS Etüt Proje Ofisi Personeli
GRT 107/HAS Emlak Ofisi Personeli
GRT 108/HAS Yapı Denetim Ofisi Personeli
GRT 109/HAS Bakım Onarım Ofisi Personeli
GRT 110/HAS İhale Ofisi Personeli
GRT111/HAS Döner Sermaye İşletme Müdürü
GRT112/HAS Satın alma Ofisi Personeli
GRT113/HAS Destek Hizmetleri Ofisi Personeli 
GRT114/HAS Mali İşler Ofisi Personeli 
GRT 115/HAS Mali İşler Ofisi Personeli
GRT 116/HAS Yazı İşleri Ofisi Personeli
GRT 117/HAS Personel Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 118/HAS Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörü
GRT 119/HAS Erasmus Kurum Koordinatörü
GRT 120/HAS Uluslararasılaşma Kurum  Koordinatörü
GRT 121/HAS Farabi Kurum Koordinatörü 
GRT 122/HAS Mevlana Kurum Koordinatörü
GRT 123/HAS Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü Sekreteri
GRT 124/HAS Tahakkuk İşleri Ofisi Personeli
GRT 125/HAS Öğrenci İşleri Ofisi Personeli
GRT 126/HAS Taşınır Kayıt İşleri Ofisi Personeli
GRT 127/HAS Bölüm Sekreterliği Ofisi Personeli
GRT 128/HAS Destek Hizmetleri Ofisi Personeli
GRT 129/HAS Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
GRT 130/HAS Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Koordinatörü 

 

Öğrenci Destek Hattı