Kalite Komisyon Toplantısı

Anasayfa » Kalite Komisyon Toplantısı

Üniversitemizde Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı.

Samsun Üniversitesi Kalite Komisyonu, Rektör Yardımcımız ve Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Ali BİLGİN başkanlığında 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 15:00’te şehir merkezi Rektörlük ofisi toplantı salonunda yüz yüze olarak toplandı.

Toplantıda 10002 Paydaş Memnuniyeti kapsamında  yürütülen hazırlıklar ve Paydaş Memnuniyeti Politikası hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. İç ve Dış Paydaşlardan alınacak geri bildirimler ile ilgili Veri Performans Analiz Sisteminde (VPYS) yürütülen yeni yazılım çalışması  “Geri Bildirim Modülü” hakkında Kalite Komisyonu Üyelerine bilgilendirmelerde bulunuldu ve kalite çalışmaları kapsamında “Samsun Üniversitesi Öğrenci Kalite Komisyonu Temsilcisi” belirlendi.

Üniversitemizde süreçlerin yakından takip edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için bir periyot dahilinde planlanan ve uygulamaya konulan anketlerden “Birim İç Değerlendirme Memnuniyet Anketleri” bütün iç paydaşlarımızın görüşüne sunuldu ve gelen dönütler ayrıntılı bir şekilde komisyonumuzda değerlendirildi. Genel memnuniyetin yüksek olduğu ve özellikle ankete katılımın istenilen düzeyde olmadığı, bu konuda nelerin yapılabileceği değerlendirilerek, anketlerdeki belli sorular üzerindeki yüksek ve düşük oranlar ile ilgili Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler kapsamında gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

Aday Öğrenci

Canlı Destek