Performans Göstergeleri Gözden Geçirme Toplantıları Düzenlendi.

Üniversitemiz akademik ve idari birim kalite yönetici ve elçilerinin katılımları ile Kalite Yönetim Sistemi Süreç ve performans değerlendirme toplantıları düzenlendi.

29.12.2021 tarihinde Saat 13.00.’da Akademik birimler kalite elçileri ile toplantı düzenlendi.

30.12.2021 tarihinde Saat 10.00.’da Uygulama ve Araştırma Merkezi kalite elçileri ile toplantı düzenlendi.

28.12.2021 tarihinde Saat 13.00.’da Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kalite elçileri ile toplantı düzenlendi.

30.12.2021 tarihinde Saat 13.00.’da DİLMER kalite elçileri ile toplantı düzenlendi.

28.12.2021 tarihinde Saat 15.00.’de Genel Sekreterlik kalite elçileri ile toplantı düzenlendi.

29.12.2021 tarihinde Saat 14.00.’de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kalite elçileri ile toplantı düzenlendi.

29.12.2021 tarihinde Saat 15.00.’de Hukuk Müşavirliği kalite elçileri ile toplantı düzenlendi.