OGR014HST

Anasayfa » OGR014HST

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

GENEL SEKRETERLİK

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Doküman No OGR014/HST
Yayın Tarihi 30.11.2021
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1/10

 

SIRA NO İŞ AKIŞ SÜRECİ KODU  

 

HİZMETİN ADI

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1. S4.2.1İAŞ01 E-İmza Alt Süreci EBYS üzerinden imza yetkisi bulunan personel için talep yazısı oluşturulması 15 iş günü
2. S4.2.2İAŞ01 Form Tasarım İşlemleri Alt Süreci EBYS üzerinden imza yetkisi bulunan personel için talep yazısı oluşturulması 15 iş günü
3. S4.2.3İAŞ01
S4.2.3İAŞ02
EBYS Kullanıcı Kayıt ve Güncelleme Alt Süreci EBYS Kullanıcı Talep Formu, Talep Yazısı 1 iş günü
4. S4.2.4İAŞ01 S4.2.4İAŞ02 S4.2.4İAŞ03 Evrak Kayıt ve Kayıtlı Elektronik Posta İşlemleri Alt Süreci Evrak ve dilekçeler 1 iş günü
5. S4.2.5İAŞ01 Kurul ve Komisyon İşlemleri Alt Süreci Gündem Maddeleri, Yönetmelik, Yönerge, Usul ve Esaslar, Davet Yazıları, Resmi Yazılar, İtiraz Dilekçeleri, Savunma Dilekçeleri, Soruşturma Tutanakları 1-45 Gün
6. S4.2.6İAŞ Akademik Teşvik İşlemleri Alt Süreci Evrak ve dilekçeler 45 gün
7. S4.2.7İAŞ01
S4.2.7İAŞ02
Bilgi Edinme Alt Süreci Bilgi Edinme Talepleri, CİMER başvuruları 30 gün
8. İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Alt Süreci Evrak ve dilekçeler 365 gün
9. S4.2.9İAŞ01 Sıfır Atık Alt Süreci Evrak ve dilekçeler 1-5 iş günü
10. S4.2.10İAŞ01 Özel Güvenlik İzni, Kadro Tahsisi ve Bildirimler Alt Süreci Evrak, dilekçe ve tutanaklar 1-30 gün
11. S4.2.11İAŞ01 Özel Güvenlik Tutanağı Tutulması Alt Süreci Evrak, dilekçe ve tutanaklar 1 iş günü
12. S4.2.12İAŞ01
S4.2.12İAŞ02
S4.2.12İAŞ03
S4.2.12İAŞ04
Kurumsal İletişim Alt Süreci Kurumsal Kimlik Kitapçığı, Görsel Tasarım Malzemeleri, Gerçekleştirilen Etkinlikler ve Kurum Dışı Gelen Faaliyet Talepleri, Haber İçerikleri, Fotoğraflar, Medya Mensupları ile Yapılan Görüşmeler, Dış Kurumlardan Gelen Bildirimler, Personellerle İlgili Olarak Vefat, Doğum, Başarı vb. Gelişmeler, Resmî Duyurular, Kurumsal Etkinlikler, Ziyaretler 1-5 iş günü
13. S4.2.13İAŞ01 Özel Kalem Alt Süreci Toplantı Talepleri, Randevu Talepleri, Resmî Törenlerdeki Protokol Davetleri, Tebrik Kartları 1 iş günü
14. S4.2.14İAŞ01 Temizlik Hizmetleri Alt Süreci Akademik ve İdari Birimlerin Talep yazıları 1 iş günü
15. S4.2.5İAŞ01 Eğitim Komisyonu İşlemleri Alt Detay Süreci Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklif yazısı 3 iş günü
16. S4.2.5İAŞ01 Harç Ücret Belirleme ve Ödeme işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklif yazısı 3 iş günü
17. S4.2.5İAŞ01 Öğrenci Kontenjanları Belirleme İşlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklif yazısı 3 iş günü
18. S4.2.5İAŞ01 Akademik Takvim Hazırlama İşlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklif yazısı 5 iş günü
19. S4.2.5İAŞ01 Özel Öğrenci (Gelen) Kabul İşlemleri Akademik ve İdari Birimlerin Talep yazıları 3 iş günü
20. S4.2.5İAŞ01 Özel Öğrenci (Giden) İşlemleri Akademik ve İdari Birimlerin Talep yazıları 3 iş günü
21. S4.2.5İAŞ01 Yeni Birim (Öğrenci Kabul Edecek) Açma İşlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklif yazısı 3 iş günü
22. S4.2.5İAŞ01 Yeni Bölüm/Anabilim Dalı Açma İşlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklif yazısı 3 iş günü
23. S4.2.5İAŞ01  Müfredat Güncelleme İşlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teklif yazısı 3 iş günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
Tayfun ŞENER
Genel Sekreter Yardımcısı
Adres : Samsun Üniversitesi Rektörlüğü
Telefon : 0 (362) 313 0055
Faks
E-Posta : [email protected]

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Tayfun ŞENER (Genel Sekreter Yardımcısı) Doç. Dr. Salih KESGİN (Genel Sekreter) Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Destek Hattı