PRS10

Anasayfa » PRS10

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

Doküman No PRS10
Yayın Tarihi  18.05.2021
Revizyon No  01
Revizyon Tarihi 29.06.2023
Sayfa No 1/2
  1. AMAÇ

Üniversitemizde kullanılan ürün ve hizmetler için yasal şartların eksiksiz yerine getirilmesi ve uygulamada yanlış kullanımın önlenmesi, hizmet sağlama sürecinde hizmet alanların beklentileri ve yasal şartlar dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması için metotların oluşturulmasıdır.

  1. KAPSAM: Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetleri kapsar.
  2. SORUMLUSU

Bu prosedürün hazırlanmasından ve uygulanmasından Kalite Koordinatörlüğü ayrıca prosedür içerisinde kendilerine sorumluluk verilen personel sorumludur.

     4.İŞLEM

4.1. Samsun Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetler esnasında ortaya çıkan mevzuat ve KYS şartlarına uymayan faaliyetler ilgili birim tarafından ORT/FRM013 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu ile izlenir.

4.2. Yukarıda bahsedilen açıklamalar dışında ortaya çıkan uygunsuzluklar, uygunsuzluğu tespit eden tarafından uygunsuzluk kaynağı ne olursa olsun ORT/FRM013 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu ile önce birim kalite temsilcisine iletilir. Birim kalite temsilcisi yapılması gereken faaliyeti ORT/FRM013′ de kayıt altına alarak birim yöneticisine iletir.

4.3. Tüm birim yöneticileri kendilerine iletilen Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu’nu ORT/FRM013 değerlendirerek uygunsuzluğun giderilmesi için hemen gerekli tedbirleri alır ve Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu’nun ORT/FRM013 ilgili bölümünde bu tedbirleri açıklar.

4.4. Tüm birim yöneticileri kendilerine iletilen uygunsuzluğun giderilmesi için hemen bir tedbir alamıyor ise; bu durumu ORT/FRM013 Kalite Koordinatörlüğü’ne iletir.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

Doküman No PRS10
Yayın Tarihi  18.05.2021
Revizyon No  01
Revizyon Tarihi 29.06.2023
Sayfa No 2/2

4.5. Kalite Koordinatörlüğü tüm uygunsuzlukların giderilmesini Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu izleme listesi ile takip eder.

4.6. Birim kalite temsilcileri birimleri tarafından açılan bu formun sonuçlan ORT/FRM024 Proses/Faaliyet İzleme Formu’nu  her ayın ilk haftasında Kalite Koordinatörlüğü’ne bildirir.

4.7. Yönetim temsilcisi, birim kalite temsilcilerinden gelen tüm uygunsuzlukları  ORT/FRM013 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu  izleme listesine kaydederek takip eder.

4.8. Sık tekrarlanan uygunsuzluklar için Kalite Yönetim Temsilcisi takibinde mutlaka düzeltici faaliyet yapılır.

4.9 Faaliyetlerimizde kullanılan depolamada ve servislerde ürünler ile ortaya çıkan uygun olmayan ürünlerin yanlış kullanımını önlemek için depolarda ve servislerde “KULLANILMAYACAKTIR”- “RED ÜRÜN BÖLGESİ” hareketli levhaları / uyarı yazıları kullanılır. Bu ürünler üzerinde karar verildikten sonra ürünler mevzuata göre bertaraf edilir ya da tedarikçiye iade edilir.

4.10. Bu prosedür ve prosedürde adı geçen tüm dokümanlar kalite kaydı olup Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ ne uygun işlem görür.

  1. REFERANS DOKUMANLAR

 PRS08 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü

PRS02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

ORT/FRM013 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu

ORT/FRM024 Proses/Faaliyet İzleme Formu

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Kalite Çalışma Grubu Kalite Koordinatörlüğü Kalite Komisyonu

Aday Öğrenci

Canlı Destek