Birimler Risk Belirleme Ekibi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Üniversitemize ait birimler düzeyinde süreç bazlı belirlenecek olan risk çalışmaları için,  akademik/idari birim risk ekipleri ile bilgi paylaşım toplantısı düzenlendi.