SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL İNAVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Doküman No OGR034/HET
Yayın Tarihi 28.12.2021
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1
 
SIRA NO KURUM KODU ŞUBE KODU STANDART DOSYA PLANI KODU İŞ AKIŞ SÜRECİ KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI
1 99239337 99239337  730.06.01 730.06.02 745.01.01 745.01.02 745.01.03 746.01.02 S3.4İAŞ01 Topluma Destek Uygulamaları Üniversitenin dış çevreyle ilişkide olmasının sağlanması, sosyal sorumluluk ve sosyal fayda odaklı faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili projeler geliştirilmesi veya proje ortaklıklığı yapılması 17 Mayıs 2020 Tarihli ve 31130 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kamu/Özel Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, STK’lar, Toplum, Öğrenciler, Öğretim Elemanları Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 1.Müdür Yardımcısı 2.Müdür 1.Üst Yönetim 2.Akademik ve İdari Birimler İlgili paydaşlar ile yazışma 3 ay -1 yıl 1 https://sim.samsun.edu.tr/
2 99239337 99239337 51.01 51.02 51.03 51.04 51.05 51.06 51.07 51.08 51.09 51.10 51.99 S2.4İAŞ01 Uygulama ve Araştırma Merkezleri Süreci Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin misyonlarına uygun olarak, kurum içi ve kurum dışı eğitim seminer, panel, konferans ve diğer etkinlik programlarının düzenlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve yayınlanması, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak paydaşların gelişimine katkıda bulunulması ve üniversitenin tanınırlığının arttırılması 17 Mayıs 2020 Tarihli ve 31130 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kamu/Özel Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, STK’lar, Toplum, Öğrenciler, Öğretim Elemanları Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 1.Müdür Yardımcısı 2.Müdür 1.Üst Yönetim 2.Akademik ve İdari Birimler İlgili paydaşlar ile yazışma 1 ay-6 ay 3 https://sim.samsun.edu.tr/
 
Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Öğr. Gör. Sevcan EMEKCİOĞLU Doç. Dr. Aykut EKİNCİ (Merkez Müdürü) Kalite Koordinatörlüğü