SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Doküman No OGR019/HET
Yayın Tarihi  30.11.2021
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1/5
 
SIRA NO KURUM KODU ŞUBE KODU STANDART DOSYA PLANI KODU İŞ AKIŞ SÜRECİ KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI
1 27393430 20861074 755,02 S4.6.1/İAŞ01 Yapım İşi İhale İşlemleri Etüt-Proje İşlemleri sonucunda elde edilen proje,keşif ve teknik dökümanlardan faydalanarak ihtiyaç duyulan bina,tesis ve altyapı işlerinin ihale işlemlerini gerçekleştirerek sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılması 1.) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu                                              2.) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu             3.) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1- İdari ve Akademik personel          2-Öğrenciler                3-Yükleniciler Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İlgili ihale sürecinde istenen belgeler Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1- İlgili Mühendis, Mimar                       2- Şube Müdürü       3- Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile ilgili evraklar için yapılan yazışmalar Yükleniciler _ 30 Gün Değişken Sunulmuyor
2 27393430 82729132 807 S4.6.2/İAŞ01 Bakım Onarım İşlemleri Üniversite yerleşkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerin karşılanması ve bakım-onarım işlemlerinin yapılması 1.) Arıza Talep Formu 2.) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1- İdari ve Akademik personel          2-Öğrenciler                3-Yükleniciler Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Talep yazısı Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1- İlgili Mühendis, Mimar                       2- Şube Müdürü       3- Daire Başkanı 1 - Harcama Yetkilisi  2- Kontrol Mühendis Yükleniciler _ 1…7 Gün Değişken Sunulmuyor
3 27393430 77512051 755,01 S4.6.3/İAŞ01 Etüt Proje İşlemleri  Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, 1.) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu                                              2.) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu             3.) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu İhale isteklileri Yükleniciler Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1- İlgili Mühendis, Mimar                       2- Şube Müdürü       3- Daire Başkanı Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükleniciler Projenin Büyüklüğüne göre İş Başlangıcında İmzalanan Sözleşmenin Süresi Kadar Değişken Sunulmuyor
4 27393430 77512051 602,07 S4.6.4/İAŞ01 Yatırım Kapsamında Talep Edilen İşlemler  Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin  belirtildiği proje ve  Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği etüd - proje işleridir 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 15-16-17-18-19) ve Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 1-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı      2- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan hazırlık rehberi Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1- Şube Müdürü 2- Daire Başkanı 3- Genel Sekreter 4- Rektör Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na bütçe hazırlığı için gereken yazışmalar Kalkınma Bakanlığı _ 15 Gün Değişken Sunulmuyor
5 27393430 20861074 755,99 S4.6.5/İAŞ01 İş Yeri Teslim İşlemleri Sözleşme sonrası Yapım işi işi için Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici firmanın işin yapılacağı yere gitmesi 1.) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu                                              2.) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu             3.) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1- İdari ve Akademik personel          2-Öğrenciler                3-Yükleniciler Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı _ Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1- İlgili Mühendis, Mimar                       2- Kontrol Mühendis           3- Daire Başkanı Konrtol Teşkilatı Yükleniciler _ 5 Gün Değişken Sunulmuyor
6 27393430 20861074 755,05 S4.6.6/İAŞ01 Hakediş ve Ödeme İşlemleri Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri 4734 ve 5018 sayılı kanunlar İhale isteklileri Yükleniciler Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hakediş Dilekçesi Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1- İlgili Mühendis, Mimar                       2- Kontrol Mühendis           3- Daire Başkanı 1 - Harcama Yetkilisi  2- Kontrol Mühendis Yükleniciler Ortalama 5 Gün Ortalama 5 Gün Değişken Sunulmuyor
7 27393430 20861074 755,06 S4.6.7/İAŞ01 Geçici Kabul İşlemleri Yapımı tamamlnan işlerin Geçici kabul işlemlerinin yapılması 1.) 5018 Sayılı Devlet İhale Kanunu                                             2.) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu             3.) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu                                             4) Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği 1- İdari ve Akademik personel          2-Öğrenciler                3-Yükleniciler Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Geçici Kabul Dilekçesi Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1- İlgili Mühendis, Mimar                       2- Geçici Kabul Komisyonu           3- Daire Başkanı 1 - Harcama Yetkilisi  2- Kontrol Mühendis Yükleniciler Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Belirlenmiştir İşin Kapsamına Göre Değişiklik Göstermektedir. Değişken Sunulmuyor
8 27393430 20861074 755,06 S4.6.8/İAŞ01 Kesin Kabul İşlemleri Kesin kabul için belirlenen tarihte,yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. Yapım İşleri Mevzuatı ve Kabul Yönetmeliği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi İhale isteklileri Yükleniciler Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kesin Kabul Dilekçesi Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1- İlgili Mühendis, Mimar                       2- Geçici Kabul Komisyonu           3- Daire Başkanı 1 - Harcama Yetkilisi  2- Kontrol Mühendis Yükleniciler İş Başlangıcında İmzalanan Sözleşmenin Süresi Kadar 6 Ay (İşin Kapsamına Göre Değişiklik Gösterebilir. Değişken Sunulmuyor
9 27393430 77512051 752,01 S4.6.9/İAŞ01 Kamulaştırma İşlemleri Üniversite yerleşke alanını genişletmek amacıyla ihtiyaç doğrultusunda yeni arazilerin üniversitemiz kampüs yerleşkesine dahil edilmesi 1.) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu                                             2.) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 1- İdari ve Akademik personel          2-Öğrenciler Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kamu yararı kararı (Rektör onaylı yönetim kurulu kararı) Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1- İlgili Mühendis, Mimar                       2- Şube Müdürü       3- Daire Başkanı      4- Genel Sekreter Y. 5- Genel Sekreter    6- Rektör Ödenek tahsisi ile ilgili Rektörlük Makamı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile yapılan yazışmala Kamulaştırma işleminin tescili için Aksaray İli Valiliği'ne bağlı birimlerle yapılan yazışmalar _ 15 Gün Değişken Sunulmuyor
 
Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Murat BAŞURAL (Mühendis) Özgür ÖZMEN ( Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü